Стандарти при кабелите за индустрията

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Пропастта между бизнеса и стандартизационните органи ще бъде преодоляна, заявяват от БИС

Логично, с наближаването на датата първи януари 2007 г. прогресивно расте и интересът към действащите в европейската общност норми и стандарти. Напълно в синхрон с общия устрем за хармонизиране на законодателството ни с европейското, през последните месеци родната стандартизационна уредба усилено се уеднаквява с европейската. Лошото на надпреварването с времето е неизвестността, несигурността и непознаването на новоприетите изисквания сред специалистите, които трябва да ги прилагат. Съвсем резонно, работещите в индустриалния сектор се вълнуват от направени или предстоящи изменения в досега действащите стандарти, особено от изисквания, неприлагането на които от следващата година би могло да доведе до промени в бизнес средата. И така, на прага на Европейския съюз производителите и търговците на кабели с индустриално приложение, както и фирмите, чиято дейност е свързана с инженеринг и поддръжка на захранващи, комуникационни и силови електрически инсталации във всички сфери на индустрията, си задават резонния въпрос трябва ли да очакват промени в сега действащата стандартизационна уредба. Според някои от сериозните пазарни играчи в бранша нивото на осведоменост по отношение стандартите, регламентиращи изискванията към кабелите с индустриално приложение, е ниско.

Като продължение на публикувания в миналия брой на сп. Инженеринг ревю материал, посветен на пазарните специфики в предлагането и използването на кабели с индустриално приложение, се опитваме да хвърлим светлина върху важните за бизнеса стандарти в областта.

Директива 73/23 на ЕС

Търсейки отговор на въпроса какво е актуалното състояние на стандартизационната уредба по отношение на кабелите с индустриално приложение, се обърнахме за коментар към Български институт по стандартизация (БИС). Според Валентина Дочева, главен експерт в БИС, всички европейски стандарти в областта на кабелите и проводниците се въвеждат от Българският институт за стандартизация. "Част от тези стандарти са хармонизирани към Директива 73/23 "Ниско напрежение", която е въведена в България чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението", допълва г-жа Дочева. Сред хармонизираните стандарти за кабели към Директива 73/23 са БДС ЕN 50265 , БДС ЕN 50266, БДС ЕN 50267 и БДС ЕN 50268, които се отнасят до "Общи методи за изпитване на кабели на огън". Друг стандарт - БДС ЕN 60332, въвежда изискванията по отношение изпитването на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. "Когато се говори за хармонизирани стандарти в областта на кабелите, не би следвало да се пропусне стандартът БДС ЕN 60811, отнасящ се до материалите за изолация и обвивка на електрически кабели. Своето място в хармонизираната стандартизационна уредба в областта има и стандартът БДС НD 21 "Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително", коментира Валентина Дочева. Към Директива 73/23 принадлежи и стандартът БДС НD 22 "Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително".

Участието на бизнеса

Дори и най-добрата стандартизационна уредба сама по себе си е няколко листа хартия, коментират специалисти от фирми, имащи отношение към темата. Сред големите проблеми в момента е не толкова отсъствието на съвременни и съответстващи на европейските изисквания стандарти, а отсъствието на достатъчно ефективно работещ механизъм за прилагането им. Като порочна определят специалисти по темата практиката стандартите да се хармонизират без прякото участие на бизнеса, както и ниското ниво на осведоменост по отношение на предстоящи промени в стандартизационната уредба.

В отговор на въпроса как ще бъде преодоляна тази "пропаст" между органите, които хармонизират стандартите, и фирмите, които следва да се съобразяват с тях, от БИС коментират: "В института има учреден технически комитет 58 Кабелни изделия. След преобразуването на БИС от държавна в обществена организация, участие в работата на техническия комитет са заявили основни производители на кабели в страната. Комитетът е отворен за всички, които станат членове на БИС и заявят желание за участие".

"Предстоящото пълноправно членство на българския орган по стандартизация в европейските организации по стандартизация СЕN и СЕNЕLЕС означава, че участниците в техническия комитет ще имат достъп до европейските стандарти още на проектен етап и ще могат да дават становища при гласуването на съответния стандарт. Това би позволило всички заинтересовани страни да получават информация за предстоящите промени в стандартите, още преди тяхното приемане", допълват от Български институт по стандартизация.


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop