РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Старт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт Инженеринг
Автоматизирани системи за мониторинг и управление,
както и изграждане и модернизация на ТПС
за железопътния транспорт

Главен подизпълнител по Част Електро при изграждането 
на I, II и III метродиаметър

Подмяна и поддръжка на уличното осветление в София
и тринайсет общини в страната

Успешно реализирани обекти от газопреносната система на България,
монтаж и доставка на оборудване за газокомпресорни станции

www.starteng.com

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
София 1220
бул. Илиянци №44
тел: 02 / 936 03 73
факс: 02 / 931 07 68
office@starteng.com


Top