РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Старт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингАвтоматизирани системи за мониторинг и управление, 
както и изграждане и модернизация на ТПС
за железопътния транспорт

Подмяна и поддръжка на уличното осветление в София 
и тринайсет общини в страната

Успешно реализирани обекти от газопреносната система на България, 
монтаж и доставка на оборудване за газокомпресорни станции

Главен подизпълнител по Част Електро при изграждането 
на I, II и III метродиаметър


www.starteng.com


СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
София 1220
бул. Илиянци №44
тел: 02 / 936 03 73
факс: 02 / 931 07 68
office@starteng.com
www.starteng.com

 


Top