РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГСТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГПроизводство на типовотествани уредби от Старт Инженеринг АД - Бургас За последните години "Старт инженеринг" АД се утвърди на българския пазар като един от най-големите лицензирани производители на Типово тествани разпределителни уредби (Рower control center - PCC) и Мотор контрол центрове (МСС) основно от продуктовата гама на General Electric - фамилията SEN Plus. Този продукт е предпочитан от нашите клиенти поради редица достойнства, които съчетава в себе си - добре развита концепция от GE, съчетана с добра производствена и инженерна практика на екипите на Старт Инженеринг, отговорни за проектирането, производството, монтажа и пуска на уредбите. Асемблирането от "Старт Инженеринг" АД се извършва в изградената нова модерна производствено-складова база в Южната промишлена зона в град Бургас, която работи с лицензи от водещи европейски фирми за производство на PCC и MCC със следните възможности за задоволяване на нуждите на своите клиенти: Ел. цех за асемблиране с електрокомпоненти на широка гама готови ел. табла; Механичен цех с бояджийско отделение; Дизайн /проектиране/ част ЕЛ и АП; Търговски отдел и логистика. Общото за всички видове уредби (Type tested switchboards) е, че са минали типов тест в различни сертифицирани лаборатории (KEMA, IPH, LOVAG и др.), съгласно стандарт IEC 60439-1, познат в България като БДС EN 60439-1. Подобен тип уредби се произвеждат на части (китове) от General Electric, след което се сглобяват от сертифицирани фирми в съответните страни, като при това се спазват редица изисквания на производителя. "Старт Инженеринг" АД клон Бургас е сертифициран да асемблира, отговаряйки на тези изисквания. Тестът, на който се подлагат уредбите, се прави за цялата гама шинни системи 1000 - 4000 A, 25-80 ka/1 sec, с повече от 200 различни комбинации захранващи и изводни прекъсвачи, за различните форми на разделяне (form of sagregation) 2-4, за различните степени на защита IP 20-54. Този тест се прави за комбинацията метална част + апаратура на съответния производител и отпада при всякакви други комбинации. Това е една голяма инвестиция, която е по възможностите само на големи световно утвърдени фирми. Общо се произвеждат 3 вида типово тествани уредби по отношение на изводните модули: Щепселно изпълнени модули по отношение на захранващите шини (plug in type) Те са "plug in type" с 2 положения на захранващите шини - работно (вкаран модул с включен захранващ куплунг) и извадено положение (изкаран модул с изключен захранващ куплунг). Този вариант има всички положителни качества на фиксираната версия, плюс възможност за подмяна на аварирал модул без спиране на главните шини на уредбата. Това го прави приложим за обекти с непрекъсваем режим на работа. Напълно изваждаеми (fully withdrawable type) Този вид типово тествани уредби са с 3 основни положения: 1. работно - включени куплунзи на вход и изход и контролен куплунг; 2. контролно - изключен входен куплунг, включени изходен и контролен куплунзи; 3. извадено - изключени входен, изходен и контролен куплунг. На снимката: Изпълнен проект на МСС с напълно изваждаеми модули за двигателни изводи и въводи. Фиксирани (fixed type) - неподвижно захванати модули с болтови връзки по отношение на захранване и изход Модулната конструкция позволява локализиране на аварията само в един модул, без да засяга съседните. Отварянето на вратичката е възможно само при изключен главен автомат. Toзи вариант не позволява ремонт и подмяна на изводни модули без изключване на напрежението на главната шинна система и е удачен за приложения за обекти с прекъсваем производствен процес. На снимката: Изпълнен проект за МСС с фиксиран тип модули. През последните години работата на "Старт Инженеринг" АД се базира на цялостно изграден цикъл на инженерингови услуги като проектиране, производство, монтаж и пуск. Предоставяйки широк избор на своите клиенти по отношение на типово тестван вариант за разпределителни уредби и МСС, фирмата гарантира на своите партньори: •сигурност на работния процес; •сигурност и безопасност за обслужващия персонал; •гъвкавост с възможност за преасемблиране без изключване на уредбите. Често при реализирането на проекти, екипите на "Старт Инженеринг" АД комбинират и трите типа модули в една уредба SEN PLUS. През последните 2-3 години "Старт Инженеринг" АД беляза редица успехи със завършването на ключови обекти в цялата страна, като сред по-големите инженерингови проекти са: •Проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на типовотествани разпределителни уредби и МСС 0,4 kv в подстанции 402, 205, 239, 224, 225 в "Лукойл Нефтохим" АД; •Производство на типово тествана разпределителна уредба и МСС за Челопеч Майнинг; •Производство на типово тествани разпределителни уредби и МСС за обект: Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Русе; •Производство и монтаж на типовотествана разпределителна уредба за КК Боровец - "Нова помпена станция за захранване на снежни оръдия с вода". Всички процеси в дейността на клон Бургас на "Старт Инженеринг" АД са обхванати от въведена и поддържана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, което е допълнителна гаранция за нашите клиенти за високото качесттво на продуктите и услугите, които предлагаме. Търговският отдел на "Старт Инженеринг" АД - Клон Бургас има години присъствие на вътрешния пазар в страната, подчинено на идеята да се предложат продуктите на водещи световни производители, познати и достъпни за българските клиенти. Фирмата е дистрибутор на General Electric power controls, Phoenix Contact, Lapp Cable, Klauke, Effen и Saip. В модерна складова база се поддържа асортимент от над 2000 артикула в наличност. "Старт Инженеринг" АД е доставчик в областта на автоматизацията, електроразпределението и климатизацията, а висококвалифицираните специалисти са винаги готови да предложат идея, проект, компетентно техническо съдействие и оптимални срокове на доставка. "Старт Инженеринг" АД - клон Бургас Адрес: 8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №33 тел/факс: 056/ 811 512; тел: 056/ 811 484; 056/ 850 596 office@startengbs.com | www.startengbs.com

Top