РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингСтабилно присъствие в инженеринговия сектор През изминалите месеци бизнес средите в България все по-трудно се справят с настъпващите промени, недостигът на средства и невъзможността да бъдат завършени ключови обекти, особено в инженеринговия сектор. Ето защо присъствието на сигурни и ефективни компании на пазара е от изключително значение за развитието и стабилността на индустрията и капитала. Един от добре познатите вече в цялата страна големи инфраструктурни проекти е изграждането на софийското метро, което през 2009г. беляза ключов етап с откриването на втората част от първия метродиаметър до кв. Младост. Основен участник като главен изпълнител по проекта за този участък е фирма „Старт Инженеринг“ АД, чиито екипи продължават своята работа и по строящия се вече втори метродиаметър от надлез Надежда, през Централна гара и бул. Мария Луиза, до НДК и бул. Черни връх. Старт Инженеринг” АД е една от водещите български инженерингови компании с повече от 50 години история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикацията, металургията, химическата промишленост, циментова промишленост, транспортната инфраструктура, екологията и съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване. Един от най-значимите успехи на фирмата бе откриването на една от най-ключовите метростанции по трасето на първия метродиаметър в столицата – тази на Софийски университет. Инженерите от клон София работиха активно по цялостното изграждане на части електро и вентилация на метростанция номер 8, с която ще бъдат свързани новоизградените 5 станции в посока ж.к. Младост с тези от кв. Обеля до Сердика. Със завършването на обекта на 7 септември 2009г. първият метродиаметър вече съдържа общо 14 метростанции, свързващи четири от най-отдалечените квартали в София. „Старт Инженеринг” АД участва в проекта по изграждането на метрото в София, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти с цялостно участие, от части електро и наладка до вентилационни и климатизационни системи. Екипи на фирмата имаха постоянно присъствие в процеса на реализация на всяка една от метростанциите по първия метродиаметър през последните години. След успешното завършване и пускане в експлоатация на цялото трасе от Софийски университет до ж.к. Младост, фирмата продължава активното си участие и в изграждащото се вече трасе по втори метродиаметър, в участъка от Ломско шосе до Джеймс Баучер, през Централна Гара и НДК, както и продължението на първия метродиаметър в разклоненията за Младост и Летище София. „Старт Инженеринг” АД е фирма с утвърдени традиции по отношение на изготвянето и реализирането на работни проекти – части електро, КИП и автоматизация, вентилация и климатизация. Инженерните екипи осъществяват пълният процес по реализация на проектите – проучвателни работи и изготвяне на технологични алгоритми; разработка на приложно-програмно осигуряване; доставки и монтаж на системи и апаратура; проектиране, производство, настройка, тестване, въвеждане в експлоатация и оптимизация; обучение на персонал и сервизно обслужване. Изминалата 2009г. бе една изключително тежка и трудна година за всички сектори в България, в това число инженеринговият, индустрията, инфраструктурата и най-вече частният. Все области, които през последните години традиционно бяха заети от водещи фирми като „Старт Инженеринг“ АД. Въпреки това, инженеринговият лидер Старт-ира 2010г. без нито едно съкратено работно място, без намалени или закрити отдели, без провалени или прекратени проекти. Дори напротив - всички водещи клонове на „Старт Инженеринг“ АД продължават своето активно развитие, бележейки успехи при финализирането на ключови обекти като второто трасе на първия метродиаметър в София, производството на ел. табла в Бургас, дейностите по Лук Ойл Нефтохим Бургас, множеството чуждестранни проекти, преди всичко в Гърция, работата с Metso Automation и още много други. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ Основните направления на „Старт Инженеринг” АД са разпределени в 11 отделни клона, разположени в 7 големи областни града на България и обхващат: • Електроапаратура и съоръжения; • КИП и автоматизация; • Отопление, вентилация и климатизация; • Производствени дейности; • Консултантска дейност. ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ • Проучвателни работи и анализи; • Разработване на идейни, тех нически и детайлни работни проекти; • Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали; • Монтажни работи; • Пусково-наладъчни работи и внедряване; • Оптимизация и настройка; • Сервизно обслужване; • Обучение на персонал; • Научно-изследователска и иновационна дейност. ОБЛАСТИ И ОТРАСЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Фирмата разполага с успешно реализирани проекти в цялата страна и извън България. Те обхващат следните отрасли: • Енергетика - електропроизводство и разпределение; • Топлофикация; • Металургия; • Химическа и циментова промишленост; • Транспортна инфраструктура; • Екология - съоръжения за опазване на околната среда и водите.

Top