РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт Инженеринг„Старт“ на ключови инженерингови обекти Първите четири месеца на 2010г. се оказаха особено активни по отношение на редица големи инженерингови обекти в цялата страна. Медийният интерес сякаш погълна теми като строителството на язовирна стена „Цанков камък“, откриването на новия търговски комплекс Карфур в гр. София, както и активното строителство на двата диаметъра на Софийското метро. Фирма „Старт Инженеринг“ АД участва активно в дейностите по тези и много други обекти, потвърждавайки още веднъж, че нищо не бива да пречи на качественото изпълнение на проектите. „Старт Инженеринг” АД участва в проекта по изграждането на метрото в София, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти с комплексно участие, от части електро и наладка до вентилационни и климатизационни системи, включително цялостно изграждане на метростанция Софийски университет, със завършването на която на 7 септември 2009г. първият метродиаметър вече съдържа общо 14 станции, свървайки четири от най-отдалечените квартали в София. През месец май се навършва точно една година от откриването на второто трасе от първия метродиаметър. Екипи на фирмата имаха постоянно присъствие в процеса на реализация на всяка една от метростанциите по първия метродиаметър през последните години. След успешното завършване и пускане в експлоатация на цялото трасе от Софийски университет до ж.к. Младост, фирмата продължава активното си участие и в изграждащото се вече трасе по втори метродиаметър, в участъка от Ломско шосе до Джеймс Баучер, през Централна Гара и НДК, както и продължението на първия метродиаметър в разклоненията за Младост и Летище София. Старт Инженеринг” АД е една от водещите български инженерингови компании с повече от 50 години история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикацията, металургията, химическата промишленост, циментова промишленост, транспортната инфраструктура, екологията и съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване. Един от най-обсъжданите енергийни обекти в страната през последните месеци е изграждането на язовирна стена „Цанков камък. По отношение на този проект, през май 2008г. „Старт инженеринг” АД подписа договор за монтаж и пускане в експлоатация на контролно-измервателна система. Апаратурата е производство на фирмите Geokon USA, Syscom и Huggenberger CH, а монтажа и пускането в експлоатация са изцяло на екипа от клон София на „Старт Инженеринг” АД. Хидровъзел „Цанков камък” се строи в планината Родопи, в долината на р. Въча, а предназначението на водохранилището е да бъде енергийно стъпало на каскада Въча. Стената е двойно дъгова, бетонова с максимална височина 125м и дължина по короната 457м при кота 688,50м. Мощността на електроцентралата е 80MW, което я нарежда сред сериозните язовирни енергопроизводители в България. Появяващите се данни за злоупотреби по обекта касаят едва един от трите съществуващи проекта - този по отношение на строителството на пътя. Процесите по реализация на проекта за самата язовирна стена продължават по график, без финансови сътресения и през следващите месеци се очаква успешното завършване на участието на фирма „Старт Инженеринг“ АД - изцяло по график и в рамките на една от най-качествените и точни изпълнения по обекта, като те включват инсталацията на контролно-измервателна система, осигуряваща централизирано и автоматизирано измерване, обработка на информацията, архивиране и графично представяне на 257 броя измервателни уреди. Друго събитие, което привлече обществения интерес, бе откриването на новия МОЛ на бул. Цариградско шосе. Именно по отношение на този обект, в края на миналата година екипите на „Старт Инженеринг“ АД завършиха друг значим проект – подземната транспортна връзка при търговски център „Хермес парк” към Карфур, който пресича бул. „Цариградско шосе”, свързвайки подземните паркинги на комплекса с кв. „Младост 1”. Възложител на проекта е френската компания Carrefour Group, като „Старт Инженеринг” АД е подизпълнител в част електро, в това число: осветлението на тунелните тръби; предпорталното осветление; уличното осветление; управлението на контрола на достъп; пожароизвестителната инсталация; видео контролът; непрекъсваемото електро захранване; светофарната уредба. Двете транспортни тръби са с обща дължина 275м. Цялостната инсталация на осветителни уредби е проектирана съобразно Европейските норми за тунелно осветление БДС CR 14380:2005, а използваните материали са от водещи производители Philips, Osram, GE и др. Работното осветление и в двата тунела се регулира от специален яркомер, за да се осигури добра адаптация на водачите на влизащите превозни средства при минимален разход на електроенергия, което се осигурява и от асиметричната насрещна система на осветление. Цялостната система е автоматизирана и е пряко зависима от нивото на естествената осветеност на входа на транспортната връзка. Поради очакваният капацитет от приблизително 500 МПС за час в пиковите моменти, при изграждането на тунелите специалистите на „Старт Инженеринг” АД са предвидели множество системи за минимизиране на рисковите фактори.

Top