РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингНов „Старт“ за метрото в София През последните няколко месеца на 2010г. настъпи активно раздвижване при строителството на Софийското метро, което, въпреки временните неудобства, е сигурен показател за това, че проектът е в своя разгар. Фирма „Старт Инженеринг“ АД, както и при първите два етапа на строителство на първия метродиаметър, така и сега се включва активно като главен подизпълнител по проектиране и изпълнение по части: Електро, ОВиК, ВиК, телекомуникации, SCADA системи, транспортна автоматика, реконструкция на инженерна инфраструктура и цялостно обслужване. По настоящем се работи по новоизграждащите се две метростанции от първия метродиаметър - МС-18 и МС-19 в района на бул. Цариградско шосе, както и трасето от втория метродиаметър обхващащ станции от МС-5-II до МС-11-II от Централна гара до бул. Черни връх. „Старт Инженеринг” АД участва в проекта по изграждането на метрото в София, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти с комплексно участие, от части електро и наладка до вентилационни и климатизационни системи, включително цялостно изграждане на метростанция Софийски университет, със завършването на която на 7 септември 2009г. първият метродиаметър вече съдържа общо 14 станции, свървайки четири от най-отдалечените квартали в София. През месец май се навърши точно една година от откриването на второто трасе от първия метродиаметър. Екипи на фирмата имаха постоянно присъствие в процеса на реализация на всяка една от метростанциите по първия метродиаметър през последните години. След успешното завършване и пускане в експлоатация на цялото трасе от Софийски университет до ж.к. Младост, фирмата продължава и в изграждащото се вече трасе по втори метродиаметър, в участъка от Ломско шосе до Джеймс Баучер, през Централна Гара и НДК, както и продължението на първия метродиаметър в разклоненията за Младост и Летище София. Старт Инженеринг” АД е една от водещите български инженерингови компании с повече от 50 години история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикацията, металургията, химическата промишленост, циментова промишленост, транспортната инфраструктура, екологията и съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване. Друг актуален проект на фирма „Старт Инженеринг“ АД е един от най-обсъжданите енергийни обекти в страната през 2010г. е изграждането на язовирна стена „Цанков камък. По отношение на този проект, през май 2008г. „Старт инженеринг” АД подписа договор за монтаж и пускане в експлоатация на контролно-измервателна система. Апаратурата е производство на фирмите Geokon USA, Syscom и Huggenberger CH, а монтажа и пускането в експлоатация са изцяло на екипа от клон София на „Старт Инженеринг” АД. Хидровъзел „Цанков камък” се строи в планината Родопи, в долината на р. Въча, а предназначението на водохранилището е да бъде енергийно стъпало на каскада Въча. Стената е двойно дъгова, бетонова с максимална височина 125м и дължина по короната 457м при кота 688,50м. Мощността на електроцентралата е 80MW, което я нарежда сред сериозните язовирни енергопроизводители в България. Появяващите се данни за злоупотреби по обекта касаят едва един от трите съществуващи проекта - този по отношение на строителството на пътя. Процесите по реализация на проекта за самата язовирна стена се извършиха по график, без финансови сътресения и в следващите месеци се очаква успешното завършване на участието на фирма „Старт Инженеринг“ АД - изцяло по график и в рамките на една от най-качествените и точни изпълнения по обекта, като те включват инсталацията на контролно-измервателна система, осигуряваща централизирано и автоматизирано измерване, обработка на информацията, архивиране и графично представяне на 257 броя измервателни уреди.

Top