РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт Инженеринг„Старт Инженеринг“ АД през 2010г. През изминалата 2010г. фирма „Старт Инженеринг“ АД реализира редица ключови обекти, сред които за тази, а и за изминалите няколко години, е разширението на Софийското метро като главен подизпълнител за пълен инженеринг. През последните няколко месеца настъпи активно раздвижване при строителството на третия етап от първия метродиаметър, както и по редица станции по втория метродиаметър, което, въпреки временните неудобства, е сигурен показател за това, че проектът е в своя разгар. Фирма „Старт Инженеринг“ АД, както и при първите два етапа на строителство на първия метродиаметър, така и сега се включва активно като главен подизпълнител по проектиране и изпълнение по части: Електро, ОВиК, ВиК, телекомуникации, SCADA системи, транспортна автоматика, реконструкция на инженерна инфраструктура и цялостно обслужване. По настоящем се работи по новоизграждащите се две метростанции от първия метродиаметър - МС-18 и МС-19 в района на бул. Цариградско шосе, както и трасето от втория метродиаметър обхващащ станции от МС-5-II до МС-11-II от Централна гара до бул. Черни връх. „Старт Инженеринг” АД участва в проекта по изграждането на метрото в София, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти с комплексно участие, включително цялостно изграждане на метростанция Софийски университет, със завършването на която на 7 септември 2009г. първият метродиаметър вече съдържа общо 14 станции, свървайки четири от най-отдалечените квартали в София. По договор с НЕК продължава, също така, работата по проектирането, изработката, монтажа и наладката на шкафове и табла с релейни защити на 12 подстанции 220kV и 400kV - „Лот 2 Запад”. Работи се и по реконструкцията на подстанция 110/6kV на обект ПСОВ Кубратово. Друг водещ проект на фирмата за тази година е пречиствателната станция за отпадни води Русе, където се извършва пълен обем инженерингови дейности по части Електро, КИП и Автоматизация. По отношение на енергийните обекти, екипите на „Старт Инженеринг“ АД продължават работа по реконструкцията на стари и по изграждането на нови малки ВЕЦ, покривайки части електро и системи за автоматизация. Също така участието в пусково-наладъчните работи на електро съоръцения в ОРУ 400kV, системите за автоматизация и за емисионен мониторинг на новите блокове на ТЕЦ „Марица Изток 1" съвместно с Алстом. През 2010г. бяха финализирани и някои големи проекти по реконструкцията на подстанции и подмяна на релейни защити в „Лукойл Нефтохим Бургас”. Друг актуален проект на фирма „Старт Инженеринг“ АД е един от най-обсъжданите енергийни обекти в страната през 2010г. е изграждането на язовирна стена „Цанков камък. По отношение на този проект, през май 2008г. „Старт инженеринг” АД подписа договор за монтаж и пускане в експлоатация на контролно-измервателна система. Апаратурата е производство на фирмите Geokon USA, Syscom и Huggenberger CH, а монтажа и пускането в експлоатация са изцяло на екипа от клон София на „Старт Инженеринг” АД. Появяващите се данни за злоупотреби по обекта касаят едва един от трите съществуващи проекта - този по отношение на строителството на пътя. Процесите по реализация на проекта за самата язовирна стена се извършиха по график, без финансови сътресения и в следващите месеци се очаква успешното завършване на участието на фирма „Старт Инженеринг“ АД - изцяло по график и в рамките на една от най-качествените и точни изпълнения по обекта, като те включват инсталацията на контролно-измервателна система, осигуряваща централизирано и автоматизирано измерване, обработка на информацията, архивиране и графично представяне на 257 броя измервателни уреди. От съществено значение за фирмата е и сътрудничеството и кооперирането с редица водещи чуждестранни фирми и съвместното участие в проекти в различни страни по света. След успешното приключване на обекти във ВЕЦ и ТЕЦ в Китай и Виетнам, респективно като подизпълнители на ABB и Алстом, в момента „Старт Инженеринг” АД е пред завършване на работата по рехабилитацията на два големи ВЕЦ в Турция като подизпълнители на ABB. Също така фирмата си сътрудничи и с METSO Automation по проектиране, тестване и внедряване на системи за автоматизация, като успехите в тази насока през последните години са големи проекти в енергетиката и хартиената индустрия в Германия, Франция, Гърция и Финландия. Предстои завършването на внедряването на КИП и А в голям химически завод в Сирия.

Top