РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2011 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт ИнженерингЕфективният Старт в инженеринга „Старт Инженеринг” АД е една от водещите български инженерингови компании с повече от 50 години история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикацията, металургията, химическата промишленост, циментова промишленост, транспортната инфраструктура, екологията и съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване. Основните направления на „Старт Инженеринг” АД са разпределени в 11 отделни клона, разположени в 7-те най-големи областни града на България, обхващайки широк спектър от приложения на работата на специалистите на фирмата. Проектите на фирмата обхващат както територията на страната, така и редица международни обекти, в които „Старт Иженеринг” АД все по-активно налага своите позиции. Един от най-значимите успехи на фирмата бе откриването на една от най-ключовите метростанции по трасето на първия метродиаметър в столицата – тази на Софийски университет. Инженерите от клон София работиха активно по цялостното изграждане на части електро и вентилация на метростанция номер 8, с която ще бъдат свързани новоизградените 5 станции в посока ж.к. Младост с тези от кв. Обеля до Сердика. Със завършването на обекта на 7 септември 2009г. първият метродиаметър вече съдържа общо 14 метростанции, свързващи четири от най-отдалечените квартали в София. „Старт Инженеринг” АД участва в проекта по изграждането на метрото в София през изминалите години като подизпълнител, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти с цялостно участие, от части електро и наладка до вентилационни и климатизационни системи. Екипи на фирмата имаха постоянно присъствие в процеса на реализация на всяка една от метростанциите по първия метродиаметър през последните години. След успешното завършване и пускане в експлоатация на цялото трасе от Софийски университет до ж.к. Младост, фирмата продължава активното си участие и в изграждащото се вече трасе по втори метродиаметър, в участъка от Ломско шосе до Джеймс Баучер, през Централна Гара и НДК, както и продължението на първия метродиаметър в разклоненията за Младост и Летище София. „Старт Инженеринг” АД е фирма с утвърдени традиции по отношение на изготвянето и реализирането на работни проекти – части електро, КИП и автоматизация, вентилация и климатизация. Инженерните екипи осъществяват пълният процес по реализация на проектите – проучвателни работи и изготвяне на технологични алгоритми; разработка на приложно-програмно осигуряване; доставки и монтаж на системи и апаратура; проектиране, производство, настройка, тестване, въвеждане в експлоатация и оптимизация; обучение на персонал и сервизно обслужване. „Старт Инженеринг” АД е оторизирано да упражнява своята дейност с множество лицензи, в това число от: Министерство на енергетиката; Държавна инспекция за териториално-устройствен контрол – Министерство на строежите; Министерство на труда и социалните грижи – Главна инспекция по охрана на труда; Държавна инспекция за технически контрол. Дейността на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000, а за своите заслуги през годините са получени референции и препоръки от водещи компании, сред които: Българска Строителна Камара, МК „Кремиковци”, НЕК ЕАД, „Топлофикация – София” ЕАД, ABB, EWI Ltd, General Electric, Harza L.P, Marubeni Corporation, Siemens, VA Tech WABAG. Сред приоритетите през последните години е активното развитие на дейността зад граница. Сред повече от 70 реализирани проекта на фирмата, над 20 от тях са извън България, като при реализирането им екипите на фирмата си партнират с водещи международни компании, сред които: ABB, Alstom, Areva, ASPO Tehcnology, BTG, Emerson, Dogus Insaat ve Ticaret, General Electric, Honeywell, Hohchtief Construction AG, Harza Engineering Company, Marubeni Corporation, Metso Automation, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Schaltag, Siemens, Stanilov ltd, TaiSei Corporation, Технически Университет Yokogawa и много други. Изминалата 2010г. бе една изключително тежка и трудна година за всички сектори в България, в това число инженеринговият, индустрията, инфраструктурата и най-вече частният. Все области, които през последните години традиционно бяха заети от водещи фирми като „Старт Инженеринг“ АД. Въпреки това, инженеринговият лидер Старт-ира 2010г. без нито едно съкратено работно място, без намалени или закрити отдели, без провалени или прекратени проекти. Дори напротив - всички водещи клонове на „Старт Инженеринг“ АД продължават своето активно развитие, бележейки успехи при финализирането на ключови обекти като второто трасе на първия метродиаметър в София, производството на ел. табла в Бургас, дейностите по Лук Ойл Нефтохим Бургас, множеството чуждестранни проекти, преди всичко в Гърция, работата с Metso Automation и още много други. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ Основните направления на „Старт Инженеринг” АД са разпределени в 11 отделни клона, разположени в 7-те най-големи областни града на България и обхващат: ? Електроапаратура и съоръжения; ? КИП и автоматизация; ? Отопление, вентилация и климатизация; ? Производствени дейности; ? Консултантска дейност. ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ ? Проучвателни работи и анализи; ? Разработване на идейни, тех нически и детайлни работни проекти; ? Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали; ? Монтажни работи; ? Пусково-наладъчни работи и внедряване; ? Оптимизация и настройка; ? Сервизно обслужване; ? Обучение на персонал; ? Научно-изследователска и иновационна дейност. ОБЛАСТИ И ОТРАСЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Фирмата разполага с успешно реализирани проекти в цялата страна и извън България. Те обхващат следните отрасли: ? Енергетика - електропроизводство и разпределение; ? Топлофикация; ? Металургия; ? Химическа и циментова промишленост; ? Транспортна инфраструктура; ? Екология - съоръжения за опазване на околната среда и водите. Клон София 02/ 931 61 46 Клон Автоматизация 02/ 931 07 84 Клон ОВиК 02/ 931 61 48 Клон Ел.Табла 02/ 938 12 68 Клон Кремиковци 02/ 936 03 73 Централен офис: София 1220, ул. “Локомотив” №3 тел: (02) 936 0373; (02) 931 6146; факс: (02) 931 0768 e-mail: office@starteng.com press@starteng.com Клон Бургас 056/ 811 484 Клон Варна 052/ 613 246 Клон Пловдив 032/ 642 664 Клон Ст.Загора 042/ 639 418 Клон В.Търново 062/ 652 216 Клон Перник 076/ 603 633

Top