Стартира първата TUV Austria Мениджмънт програма за България

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2011

Стартира първата TUV Austria Мениджмънт програма за България

ПОДОБНИ СТАТИИ

Програмата е насочена към мениджъри и служители с инженерна и техническа подготовка

    Првото издание на TUV Austria Академия Мениджмънт програма за България, създадена в партньорство с TUV Austria Академия и ХуМан България, стартира на 8 декември 2011 г. в Центъра за международни срещи към немския факултет на Техническия университет. На тържественото събитие присъстваха д-р Отмар Хил, основател на ХуМан Австрия Институт за хуманистичен мениджмънт, д-р Кристиан Байер, генерален мениджър на TUV Austria Академия, г-н Андреас Немет, директор Международни проекти, г-н Райнхарт Цимерман, търговско аташе на Търговския отдел на Австрийското посолство в България, г-н Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Андреас Шефер, заместник-управител на Камарата, представители на българския и международен бизнес, както и преподаватели в българското издание на TUV Austria Академия. „Програмата е разработена с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката и е насочена към мениджъри и служители с инженерна и техническа подготовка. Участниците ще бъдат въведени в ключови концепции от сферата на икономиката, бизнес правото, маркетинг, управление на проекти и развитие на човешките ресурси. Продължителността на програмата е 4 месеца. Гост-референти са български и чуждестранни бизнес мениджъри и експерти с доказан практически опит в различни сектори. На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат от TUV Austria Академия, след полагане на практически изпит пред Сертификационен Борд.

„Идеята за стартиране на TUV AUSTRIA Академия Мениджмънт програма за България, възникна вследствие на това, че всяка система за качествен мениджмънт, както и всяка компания, която управлява висококачествен бизнес, се нуждае от успешни мениджъри, а за това са необходими хора със специални умения. Ето защо ние, заедно с д-р Отмар Хил, разгледахме възможността и заедно решихме, че би било много добра идея да се кооперираме в България и да предложим тази програма, като акцентираме на факта, че мениджърите трябва да притежават не само лидерски качества, но също така и специфични познания в области като подбор и селекция на персонала, работа с клиенти, маркетинг, управление на проекти и други допълнителни умения, необходими за всяка мениджърска позиция. Досега TUV AUSTRIA Академия Мениджмънт програма се провеждаше единствено в Австрия и всъщност България е втората страна, в която се реализира”, коментира за сп. Инженеринг ревю д-р Кристиан Байер.

„България е най-развитият партньор в мрежата на Хил Интернешънъл Австрия. Тук работят и трите дружества: ХуМан, Институт за Хуманистичен мениджмънт, Hill Management, както Hill International, а това не се наблюдава в другите страни от нашата структура. Такава структура е налична единствено във Виена, Австрия. Тъй като в България функционира ХуМан, Институт за хуманистичен мениджмънт, той има възможност да осъществява това „отворено”, външно обучение, като по-нататък ще се предлагат и вътрешнофирмени обучения”, допълни д-р Отмар Хил, собственик на Хил Интернешънъл Австрия, и основател на ХуМан, Австрия.

В отговор на въпроса какви предимства предоставя TUV AUSTRIA сертификатът на успешно завършилите програмата български специалисти, д-р Хил заяви: „Това е недвусмислен знак при кандидатстване за работа. Този сертификат представлява ценност на пазара на труда, особено за международните компании. Ако трябва да бъда откровен, международните инвеститори винаги имат колебания във връзка с качеството на персонала в България. Чрез TUV AUSTRIA Сертификат можете да докажете, че сте висококвлифицирани. Имам предвид, това, че международните компании не знаят, че българите са високоинтелигентни. За тях това е тера инкогнита, а в някои случаи и по-зле – те очакват негативни неща, защото чуват за корупция и престъпност. В този смисъл TUV AUSTRIA Сертификат дава сигурност на международните инвеститори за наличието на квалифициран персонал на местно ниво и ги изкушава да направят първата крачка. Това важи все повече и за българските работодатели с оглед сигурността при назначаване на квалифициран персонал, което би довело до конкурентно предимство на компаниите, както и изява на корпоративна социална отговорност по отношение на ученето през целия живот”.
Второто издание на TUV AUSTRIA Академия Мениджмънт програма за България ще стартира през февруари 2012 г

ЕКСКЛУЗИВНО
Top