Ехнатон

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

OCRMax на Cognex налага нов стандарт за оптично разпознаване на символи

Фирма Ехнатон предлага на пазара разнообразни решения на световния производител Cognex с приложение в консервната промишленост.

OCRMax е нов софтуерен инструмент за приложения, изискващи оптично разпознаване и верификация на символи. Той прави възможно софтуерът системите за визуална инспекция на Cognex да постигнат най-високи показатели за надеждност при четене, като едновременно с това свеждат нивото на грешки до минимум.

Това е инструмент от вида всичко-в-едно, който може да се справи с различни вариации във вида и качеството на символите, наклонен текст, пропорционални шрифтове и при различна дължина на стринга.

Това го прави най-мощния и надежден инструмент за разпознаване на символи в индустрията. CJ Food System използват OCR технологията на Cognex, за да гарантират надеждна проследимост при високоскоростните производствени линии.

OCRMax е лесен за параметриране и използване във всяка от платформите на Cognex - In-Sight и VisionPro, предоставяйки на потребителя повече гъвкавост при обучение на шрифтове и гарантирайки по този начин надеждно четене на символи, в движение и без обучение от оператор.

Достигнатата от Cognex функционалност при сегментиране на символите в OCRMax алгоритъма гарантира, че той може да се справи със значително деформирани, допиращи се и неясни символи, както и при промени в осветлението около поточната линия.

OCRMax предлага на потребителя възможността за лесно обучение на всеки шрифт, както и на специфични нестандартни знаци, правейки по този начин четенето надеждно и повторяемо буквално при всяка обстановка.

Илиана Айвазова, ръководител направление Cognex & Mitsubishi Electric, Ехнатон

ЕКСКЛУЗИВНО
Top