Контролерът AMKAMAC А5/А6 е подходящ за вграждане в оборудване с повишени хигиенни изисквания

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Контролерът AMKAMAC А5/А6 със своя дизайн на екрана със степен на защита IP69K е разработен за вграждане в технологично оборудване, за което хигиената или херметичността срещу вода и прах са задължителни, като например в хранителната или фармацевтичната индустрия, при опаковане или бутилиране на напитки, а също така и при машини за обработка на камък или дърво.

Особено важно е работните повърхнини да са с ниска грапавост, без пукнатини, остри ъгли и без издатини, а също така да бъдат бързо и лесно почиствани за премахване на замърсявания от различен характер.

Екранът на контролера AMKAMAC А5/А6 отговаря на изискванията на хигиенния стандарт DIN EN1672-2. Той е разработен по капацитивна сензорна технология и е покрит с перфектно гладък стъклен слой, осигуряващ степен на защита от прах и влага IP69. Той е устойчив също срещу агресивни дезинфектанти, използвани при почистване. Едно от най-големите му преимущества е, че може да бъде почистван с гореща водна струя под налягане (степен на защита К).

Управлението на екрана става чрез докосване с незащитена ръка, както и с ръкавици за капацитивни дисплеи. Освен това капацитивната сензорна технология гарантира яснота на изображението и висока енергийна ефективност.

AMKAMAC А5/А6 се причислява към контролерите последно поколение и се предлага във вариант за вграждане в електрически табла, а също и като интелигентен контролер с интегриран сензорен екран с размери 7", 9", 12" и 15". Той е базиран на ATOM процесор, който не се нуждае от вентилатор.

Контролерът не притежава други движещи се части, които биха довели до неизправност. С неговите 512 МВ RAM и до 2 GB флаш памет един от най-големите от този тип. Операционната система в реално време Linux (Windows) осигурява сигурно и бързо администриране на данните без необходимост от UPS,което означава, че всички необходими данни ще бъдат достъпни отново при рестартиране след отпадане на захранването.

Използването на Qt визуализация, програмирана на C++, предлага широка гама от опции за проектиране на графично привлекателен и интуитивен потребителски интерфейс. Qt предлага достъп до база данни SQLite, така че производствените данни могат да бъдат прочетени и управлявани.

Допълнителни програми дават възможност за използване на смартфон или PC таблет като управляващ терминал. Оперативните инструкции, както и друга придружаваща информация, са във вид на PDF файлове.

Към контролера чрез USB порт може да бъде включена WEB камера, чиито изображения да бъдат използвани при дистанционно обслужване. Поддържащият персонал има достъп до цялата необходима информация от произволно място в произволно време. Програмният софтуер CoDeSys, който се явява стандарт за PLC контролерите, е съвместим с Qt и с обменяните данни в реално време.

Потребителят може да разчита на висока точност при синхронизация на голям брой оси на различни нива на управление, на комуникация между отделните нива в реално време, на обмен на данни с други програми чрез OPC сървър, както и на интегриране в системи за управление на предприятието.

д-р инж. Стефан Деевски, управител АМК

ЕКСКЛУЗИВНО
Top