Стомана Индъстри непрекъснато инвестира в най-съвременни технологии

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Стомана Индъстри АД е водещ производител на стомана в България. Компанията е представена на Балканите и на международните пазари повече от 50 години и произвежда широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили. През юни 2001 г. SIDENOR Гърция придоби мажоритарния дялов капитал на Стомана АД и прие отговорността за цялото производство.

„Преходът към частния сектор, представляващ повратна точка в историята на компанията, включва мащабен инвестиционен план за модернизация на производствените мощности и цялостно преструктуриране на фирмата. Стомана Индъстри АД постоянно инвестира в най-съвременните технологии с цел да гарантира производство на висококачествени продукти и висок стандарт на обслужване на клиентите.

Продукцията на фирмата напълно отговаря на широко приети стандарти за качество като EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd и т.н.”, споделят от компанията.
Системата за управление на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2008. В допълнение Системата за управление опазването на околната среда на компанията е сертифицирана по ISO 14001:2004, а Системата за професионално здраве и безопасност е сертифицирана по OHSAS 18001:2007.
Стомана Индъстри разполага с

напълно покрита скрапо база с поточна линия за обработка на скрап
Стоманодобивен цех, разполагащ с две електродъгови пещи, машина за непрекъснато леене на сляби и машина за непрекъснато леене на кнюпели. Цех за листови продукти, оборудван с методични пещи, универсален стан за валцоване и нормализационна пещ за специално качество ламарина.

Сортопрокатен цех, снабден с методични пещи, валцов стан, циркулярни триони, хладилници и правилна машина. Топков цех, оборудван с методични пещи и стан за валцоване. Новият прокатен цех за дълги продукти като арматурни пръти, сортов прокат, кръгове и валцдрат е снабден с методична пещ, прокатен стан и машини за окончателна обработка.

Продуктовата гама включва
Ламарини:
• за обща употреба (S235JR, S235JR+N, S275JR, S355J2+N, A36)
• за корабостроене (LR-A, GLA, BV-A, ABS)
• за котли и съдове под налягане (P235GH, P265GH)
• за каляване и темпериране (C45)

Армировъчни стомани
Стомана Индъстри произвежда армировъчна стомана на пръти с клас на качество В500В – БДС 9252. Армировъчната стомана SD (В500В) на пръти се произвежда с диаметри от 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 и 32 мм. Продуктовата гама на армировъчната стомана SD e разширена с продукти на кангали с диаметри 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм, които се произвеждат в прокатните цехове на групата Сиденор в Гърция.

Сортов прокат
Пълната гама от сортов прокат, предлаган от Стомана Индъстри АД, съдържа продукти, произвеждани в завода на компанията в Перник, България ,допълнени от гамата, произвеждана от SIDENOR SA в нейния завод в Солун - Гърция и включва шини, винкели, кръгове, европрофили, квадрати, специални профили.

Система по качеството и околна среда.
"Стомана Индъстри АД прилага добре организирана, напълно адаптирана към нуждите на модерната стоманена промишленост система за гарантиране на качеството, която беше сертифицирана съгласно ISO 9001:2008 и която осигурява производството на продукти, отговарящи на стандартите за качество, както и специфичните изисквания на клиентите”, коментират от дружеството и допълват:

„Контролът включва обширен химичен анализ, металографски тестове, измервания на геометричните характеристики и механични тестове, извършени в напълно оборудваните лаборатории за контрол на качеството в производствения завод на дружеството.

Поддържаната от Стомана Индъстри АД интегрирана мрежа за контрол и откриване на радиоактивност – едновременно в необработените материали и в крайните продукти, която е новаторска дори за европейските стандарти, позволява производството на 100% не-радиоактивни стоманени продукти.”

От компанията са категорични, че запазването на околната среда е с висок приоритет за управлението на Стомана Индъстри АД. Управлението на дружеството полага непрекъснати усилия за подобряване културата на дружеството по отношение опазването на околната среда при стриктното спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии, взимайки предвид и най-добрите практики на страните с добре развита индустрия.

„Тя се фокусира върху удовлетворението на клиента и постоянното технологично обновление, което й осигурява заемането на водеща позиция.
За нас напредъкът на служителите, качеството, продуктивността и технологичните постижения са най-важни. Благодарение на динамичната си политика, компанията привлича и задържа квалифицирани, продуктивни и лоялни служители.

Гъвкавостта в производството на завода на Стомана Индъстри АД, повишаващите се продажби и складовата мрежа разработена от компанията в България, както и на многобройни чуждестранни пазари и позволява да задоволява по-добре нуждите на клиентите си”, заявяват в заключение те.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top