Влагозащитено осветление

ОсветлениеСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Bлагозащитените осветителни тела са специална категория осветители, които намират широко приложение в индустрията. Те се отличават от конвенционалното осветление по високата си степен на защита срещу влага и прах, което ги прави подходящи за промишлени халета, производствени цехове, складове и други помещения с агресивна работна среда.

Този тип осветление се проектира за експлоатация в условия на висока влажност за продължителни периоди от време, като влагозащита се постига чрез изработка на корпусите и компонентите от влагоустойчиви високотехнологични материали и използване на уплътнителни решения.

На пазара е достъпна широка гама влагоустойчиви осветители, предназначени за директен монтаж, за вграждане в таван или стена, висящи, аплици и др. Типовете използвани светлоизточници са както конвенционални газоразрядни (луминесцентни, натриеви, метал-халогенни, живачни) лампи, така и все по-масово интегрираните в индустриални системи LED модули.

Приложения
Влагоустойчивото осветление е специално предназначено за работа в среди с висока влажност, като комплексните производствени условия често налагат и осигуряване на защита срещу прах, искрене, ерозия, пожаро- и взривозащита, устойчивост на химични агенти и пр.

Много съвременни влагозащитени осветителни решения са проектирани за устойчивост на удар или за работа при много ниски или високи температури. Това ги прави подходящи за редица процесни приложения и индустрии, включително химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата, нефтената промишленост, минната индустрия, автомобило- и корабостроенето и др.

Специфичните им качества позволяват интегрирането им в производствени линии, линии за визуална инспекция и качествен контрол, камери за бластиране, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, електроцентрали и др.

Клас на защита
Степента на влагозащита на този тип осветление се означава посредством буквен код IP (Ingress Protection) и двуцифрена скала, като първата цифра (от 0 до 6) показва прахозащитата на електрическото оборудване, а втората (от 0 до 8) - влагозащитата.

При проектирането на осветителни системи за индустриални обекти се отчитат всички налични фактори на средата и помещението, в което ще бъдат монтирани телата, а спецификациите за изпълнението им се задават в част електроинсталации на проектната документация. Използваните за промишлени приложения влагоустойчиви осветители обикновено са със степен на защита от IP54 до IP67.

Друга класификация на степените на защита, касаеща корпусите на осветителите, е разработената от асоциацията на производителите на електрооборудване NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Рейтингите тук не са еквивалентни на IP-кодировката, но отговарят на сходни спецификации, като IP54 например кореспондира на рейтинг от 3 по системата NEMA, a IP67 на 6.

Проектиране на влагозащитени осветители
Проектирането на осветление за агресивни индустриални среди налага използването на специално разработени за целта материали и технологии. Базовият дизайн на едно влагозащитено осветително тяло обикновено включва светлоизточник, корпус, разсейвател, рефлектор, монтажни елементи, пусково-регулираща апаратура.

Най-разпространени са корпусите с кръгла или издължена правоъгълна основа, като често се използват и висящи осветители с корпус тип "камбана". Традиционно за изработката на корпусите се използват поликарбонат, подсилен със стъклени влакна полиестер и др. За разлика от изделията от поликарбонат, корпусите от фибростъкло притежават и висока устойчивост срещу ултравиолетови лъчи и химикали.

В много съвременни решения се залага и на други високотехнологични полимерни материали или метали в зависимост от изискванията на приложението. Полиестерът, принадлежащ към групата на термореактивните пластмаси, притежава отлични механични характеристики, като устойчивостта и здравината на различните форми и размери осветители, изработени от полиестер, е изключително висока в сравнение с поликарбонатите например.

В допълнение този материал е лек и е добър изолатор. Уплътняването на корпусите се осъществява чрез различни техники, като в масовите производства на влагозащитени осветители се използват автоматизирани линии за полагане на едно- и двукомпонентни полиуретанови пени, силикон-базирани уплътняващи материали, гумени уплътнители и др.
Влагозащитени луминесцентни тела

Масово за индустриални приложения се използват влагозащитени луминесцентни осветителни тела с призматичен огледален разсейвател. Обикновено те са със степен на защита IP65 и са подходящи за лаборатории, промишлени складове, производствени халета. Корпусите и разсейвателите, устойчиви на удар, най-често се изработват от полистирен, формован поликарбонат, формован технополимер и др.

Чрез специални форми и дизайни на разсейвателите се осигурява по-висока механична якост, оптимален светлинен поток и добро светлоразпределение. Често използван материал за изработката на разсейватели е и термозакаленото стъкло. При проектиране на рефлекторите се търси оптимална осветеност, като се залага на различни иновативни технологии: формовано фолио от патентовани специализирани материали, прозрачен метакрилат, формован алуминий или формован поликарбонат.

Изцяло покритите с алуминий рефлектори повишават осветеността с 25% в сравнение с бялата прахово боядисана ламарина. Влагозащитените луминесцентни тела са високоиздръжливи на механични въздействия, корозия, пръстови отпечатъци, а корпусът и компонентите им обикновено са нестареещи и негорими. Монтажните елементи традиционно са щипки, изработени от материали като ABS и полиамид. За изработка на влагозащитени осветители се използват и неръждаеми стомани, осигуряващи висока защита срещу корозия.

Влагозащитено LED осветление
Важен фактор за рентабилността на светлоизточниците е енергийната ефективност, което все повече налага използването на LED крушки. Влагозащитените LED осветители намират широко приложение в индустрията именно поради високата си ефективност. Технологията на светодиодното осветление позволява проектиране на тела с висока степен на влаго- и прахозащита, които обикновено са подходящи за работа и в широки температурни диапазони (например -40 ё +65 °C).

Масово използваните влагоустойчиви LED осветителни тела са със степен на защита IP65 срещу влага и прах. В много съвременни осветителни системи за индустриални цели се осигурява и защита срещу химикали като бензин, киселини, основи или масла. LED осветителите покриват всички приложения на конвенционалните решения, включително промишлени сгради, складове и халета с високи тавани, производствени линии и др. Те са отлична алтернатива на луминесцентните осветители, като позволяват високи икономии на енергия (до 50%).

Предимства на LED технологията
Обслужването и подмяната на осветители в помещения с високи тавани или монтирани на други труднодостъпни места изисква значителни усилия и време. Сред най-отчетливите предимства на светодиодите в промишленото осветление са минималната поддръжка и дългият експлоатационен цикъл (обикновено от над 50 хиляди часа).

Влагозащитените LED крушки са с висока енергийна ефективност, която води до драстично намаляване на оперативните разходи. При тях инвестицията се отличава с много бърза възвръщаемост, като същевременно се постига добро светлоотдаване, висок светлинен интензитет, широк диапазон от цветни температури, елиминирани трептене/примигване и шум.

Друго преимущество на влагозащитените LED осветители е с до 65% по-малкото количество топлина, отделяна при работа, в сравнение с конвенционалните крушки с нажежаема жичка (при който до 95% от енергията се излъчва в пространството под формата на инфрачервена радиация).

Това позволява използването им в помещения с ниски температури (нискотемпературни камери за съхранение на хранителни продукти, специфични проби в лаборатории и др.). Допълнителен ефект от използването на светодиодни осветители с висока степен на влагозащита в промишлени приложения е и ограничаване на въздействието върху околната среда поради значително намаленото живачно замърсяване и отделяне на CO2.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top