Лумекс Лайтинг: Използването на роботизирани системи подобрява ефективността на производството

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Сред най-актуалните продукти и решения в областта на индустриалните роботизирани системи, които предлагаме, е новата роботизирана, автоматична система Syndy за опроводяване на осветителни тела от System Robot Automazione. Нейната революционна глава позволява използването на всякакви видове стандартни компоненти с „push-in” и/или IDC терминали по време на един и същ оперативен цикъл.

Благодарение на технологията си и използването на отворен софтуер с възможност за редактиране на макроси, Syndy представлява единствената истински универсална роботизирана система за автоматично опроводяване, която може да гарантира независимостта при избора на компонентите за употреба от различни доставчици.

С 20-годишен опит в автоматизираното опроводяване при производството на луминесцентни осветители, System Robot Automazione е развила оригинални, оперативни решения, които чрез ефективността на софтуерни пакети, лесно програмиране в комбинация с роботи на Kawasaki с 6 оси позволяват кратки производствени времена, оптимални резултати и намаляване на разходите.

Комбинацията от робот с оригинален дизайн на окабеляващата глава дава възможност за осъществяване на всички процеси, необходими за подготовка на монтажа на едножилния проводник в автоматичната клема. Лесните „макро” софтуерни функции осъществяват всички операции чрез използването само на една програма или чрез един контролен бутон за включване.

Благодарение на успешното партниране между System Robot Automazione и Лумекс Лайтинг в България вече има няколко реализирани проекта в светлинната индустрия, кофинансирани от Европейския съюз.

Роботизираните системи са изключително ефективни за производството
Използването на роботизирани системи в производството има няколко съществени характеристики, които правят приложението им изключително ефективно за целите на предприемачите. Системите се развиват консистентно и обещаващо. Роботите позволяват прецизиране, подобряване и повторяемост на качеството на произведените изделия.

При използването им за масово производство много бързо изплащат инвестицията си и значително намаляват производствените разходи, с което снижават себестойността на крайния продукт, а това, от своя страна, дава възможност на предприемача да постигне по-конкурентна цена на изделието си и/или да увеличи размера на инкасираната печалба от продажбата.

Тези основни и значителни предимства на приложението на роботизирани системи правят тяхното бъдеще неизбежно за производителните, които имат намерение да развиват качеството и ефективността на бизнеса си.

Българският пазар на индустриални роботи се развива благополучно
Българският пазар на индустриални роботи се развива благополучно и осъзнато. Огромната част от продукцията на нашите производители в технологичния бранш се експортира и то за страни, в които качеството на продуктите и услугите е от най-съществено значение. Нашите сериозни предприемачи отдавна са оценили ползите от постоянното прилагане на различни начини за подобряване на ефективността и качеството в производството им.

Роботизираните системи са категорично доказан начин за постигане на тези цели. Като развиваща се страна в рамките на ЕС, България предоставя много благоприятни условия за набавяне на инвестиционен капитал за родния бизнес, тъй като съществуват реални и достъпни възможности за кофинансиране от страна на ЕС. Успешните проекти, които сме реализирали, свидетелстват за това, че схемата наистина работи по предназначение.

Емил Киров,
мениджър продажби, Лумекс Лайтинг

ЕКСКЛУЗИВНО
Top