СолТех: Universal Robots революционализира роботиката

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

С поредното разширение на обхвата на колаборативните роботи Universal Robots утвърди революцията, породената от тяхната поява. Компанията увеличи своята гама от роботи-манипулатори с един по-малък модел с полезен товар от 3 кг и обхват на действие от 500 mm.

Роботът има тази особеност, че последната ос (най-близката до грипера) може да извършва безкрайно въртене, а това намалява драстично разходите по внедряване на решения за завинтване, намотаване, обвиване и др. ротационни действия. Фирма СолТех, като единствен български дистрибутор на Universal Robots, продава, монтира и интегрира тези роботи за клиентите у нас.

Използването на роботи при манипулации с продукти (товарене/разтоварване) или директно като стъпка от производствения процес дава на нашите клиенти възможност да реализират икономии, гъвкавост и подобряване на качеството.

В идните години роботиката ще продължи да се развива в "колаборативна"
тоест съчетана с човешки труд работна среда, затова е задължително да може да се работи без предпазни огради и без опасност за операторите в близост до робота. В световен мащаб 80% от роботите на UR се експлоатират без обезопасителни мерки след една предварителна оценка на риска. Тъй като глобалната тенденция в индустрията е за адаптиране и индивидуализиране на продуктите, се налага ограничаване на големите серии и преустройване на производството за максимална гъвкавост.

Времето за внедряване и пренастройване се превръща в ключов елемент за доходността на компаниите. По тази причина Universal Robots прилага подход на цялостна интеграция на робота, включително на контролер, който може да се свърже с входа/изхода на грипера, както и да обменя сигнал с други участници в процеса, примерно за активиране на захватните устройства на машините. Просто премествате робота от една на друга работна станция, включвате го в контакта и натискате копчето за старт.

Очаквания за българския пазар на индустриални роботи
В следващите 5 години разходите за индустриални роботи ще продължат да намаляват, което ще позволи на купувачите да им прехвърлят всички повторяеми операции. Операторите ще се концентрират върху дейностите с по-висока добавена стойност. От тяхна компетенция ще бъде пускането на нови серии и контролът върху първия детайл. Тъй като роботите имат несравнимото предимство на повторяемост на действията, това ще е достатъчно за гарантиране на качеството на цялата серия.

Жан Филипон,
инженер Роботика, СолТех

ЕКСКЛУЗИВНО
Top