Рапид Прогрес: Основната ни цел е да се докажем като доверен партньор в производството

МашиниВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

Рапид Прогрес, посредством дъщерната си фирма ЛоджиКАД, която има подписан договор с 3D Systems, разпространява пълната гама продукти на пионера в 3D принтирането. 3D принтерите, които разпространяваме на българския пазар, са в три класа: персонални, професионални и за производствени цели.

Персоналните 3D принтери работят със следните технологии: стереолитография (SLA), Film Transfer Imagining (FTI), Plastic Jet Printing (PJP), а именно технологии, чиито различни процеси на изграждане на 3D модела, създаден от дизайнера, позволяват постигане на разнообразни форми, дават възможност на потребителя да избира между няколко степени на прецизност и видове на запълване, като това са факторите, определящи здравината и качеството на принтирания модел. Използват се три вида материали - ABS, PLA и Nylon, като различните им свойства допринасят изключително много за качеството и прецизността на принтирания предмет.

Професионалните 3D принтери използват технологиите MultiJet (MJP), ColorJet (CJP) и стереолитография (SLA), благодарение на които потребителите имат възможността да създават модели с гладки повърхности, цветове и твърдост. Заради качеството и прецизността си изградените модели намират най-широко приложение като прототипи, които в индустриалното производство са ключов фактор за сключването на нови сделки и изграждането на дългогодишни бизнес отношения.

3D принтерите за производствени цели използват следните технологии: Selective Laser Sintering (SLS), стереолитография (SLA), MultiJet (MJP) и Direct Metal Printing (DMP). Различното при този вид принтери е, че благодарение на SLS и DMP технологиите могат да бъдат изграждани изключително сложни предмети, дори предмети от метал, като след изграждането им няма абсолютно никаква нужда от дообработвателни дейности, за да се постигне желаният резултат, а именно продукт, готов за приложение.

Различните технологии и материали позволяват принтиране на всякакви детайли
Всяка от седемте различни технологии за 3D принтиране на 3D Systems има приложимост в различни сфери и индустрии, като най-голямо приложение потребителят може да открие в: изграждането на прототипи; леярна индустрия, отливки и изграждането на инструментална екипировка; производство на продукти за крайния потребител; шприцоване; въздушни сили; архитектура и геодезия; изкуство и развлечения; автомобилна индустрия; образование; енергетика; бижутерийна индустрия; дентална медицина; любителско приложение (хоби).

Предлагаме и услугата 3D принтиране
Много често имаме поръчки от леярската индустрия, също така приемаме и идейни и персонални проекти, изграждаме прототипи и на последно място, но не и по значение, приемаме поръчки за принтиране на детайли в малки серии. Последните ни два проекта са принтиране на два доста големи модела на отливка и принтиране на един детайл със сложна геометрия.

Основната ни цел е да се докажем като един доверен партньор в производството, чрез предоставянето на 3D принтери, отговарящи изцяло на нуждите на компаниите в тази сфера. За краткото време, за което сме представители на 3D Systems, имаме инсталирани четири 3D принтера, като единият от тях е професионалния принтер ProJet 3500HD Max.

Най-голям интерес представлява директното метално принтиране
Двете най-популярни и достъпни технологии са Fused Deposition Modeling (FDM) и стереолитография (SLA), но най-голям интерес представлява директното метално принтиране (DMP) – технология, с която се изграждат метални модели посредством лазер, който съединява малки частици метал, изграждайки слоевете от зададената триизмерна структура.

Прецизността, която принтерите на 3D Systems, прилагащи DMP технологията, могат да достигнат, е 20 микрона, а материалите, които могат да използват, са следните: неръждаема стомана, инструментална стомана, сплави, неметални сплави, благородни метали и алуминий. Това, което прави този тип иновация толкова атрактивна сред производителите, са забележителният краен резултат, качеството и високата прецизност, надеждността, възможността за повторение и изборът от 15 различни материала.

Иван Вълков,
управител, фирма Рапид Прогрес

ЕКСКЛУЗИВНО

Top