Контролерите PFC200 на WAGO - в сърцето на нестандартна уредба на Сивико за изпитване и сертифициране на кабели

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2017 • 23.06.2017

Контролерите PFC200 на WAGO - в сърцето на нестандартна уредба на Сивико за изпитване и сертифициране на кабели
Контролерите PFC200 на WAGO - в сърцето на нестандартна уредба на Сивико за изпитване и сертифициране на кабели
Контролерите PFC200 на WAGO - в сърцето на нестандартна уредба на Сивико за изпитване и сертифициране на кабели

С подкрепата на Wago Kontakttechnik, амбициозният екип на Сивико ООД, разработи уредба SIVIKO ACT 150 - иновативна платформа за изпитване на кабели за ниско напрежение.

Удобно автоматизирано решение за производители и дистрибутори на кабели, които искат да гарантират качеството на продуктите с провеждане на електрически измервания на активно съпротивление на жилата и издържимо напрежение на изолацията, по един бърз, удобен, безопасен и неразрушаващ кабела начин.

Предизвикателства
Стандартите за електрическите изпитвания поставят доста изисквания към условията на провеждане на тестове с високо напрежение. Те са от изключителна важност за правилното протичане на процеса и ако трябва да се провеждат и настройват ръчно, операторът е изправен пред много проблеми и неудобства, което не само отнема време, но и може да доведе до грешки или дори инциденти.

Автоматизация
Уредбата SIVIKO ACT 150 решава тези проблеми и добавя допълнителни функционалности за улеснение на оператора. Сама по себе си уредбата е автоматизирана дигитализирана лаборатория, софтуерно и хардуерно подсигурена по отношение на безопасността, изградена на базата на WAGO автоматизация, организирана за провеждането на изпитвания, спрямо стандартите за изпитване на кабели за ниско напрежение, с минимални ръчни операции.

Дефектите се откриват чрез локализиране на прекъсване на жило или на късо съединени жила и се записват в база данни. В резултат, качественият контрол на продуктите е значително подобрен, а времето за изпитване намалено, без да се повреждат кабелите.

Мощността от 150 kVA позволява изпитване на кабели за ниско напрежение с до 50 жила и дължина до 20 км. Могат да се тестват до 4 обекта (дължини кабел) едновременно. Siviko ACT 150 има няколко нива на безопасност: независими хардуерни и софтуерни защитни вериги, защитни ограждения с автоматично заключване, система за автоматично заземяване - SIVIKO AGS, индикации и бутони авариен стоп. В основата на системата е


Контролер WAGO серия PFC200 750-8202 от ново поколение, натоварен с много и все отговорни задачи:
• Комуникация в системата - по MODBUS RTU (RS-485), като данните се опресняват за по-малко от 20 ms!
• Изпитване на съпротивление - с управляван от контролера индустриален омметър. Обхватите се превключват автоматично. Получените стойности се коригират според реалната температура чрез специален модул WAGO 750-461.
• Изпитване с напрежение - в обхват на два модула за електроенергиен мениджмънт WAGO 750-495. С тях измерва ток, напрежение, фактор на мощността и др. С получените величини, програмируемият логически контролер PFC200, регулира подаваното напрежение, компенсира капацитивния товар на изпитваните обекти и локализира прекъсване в кабелите, ако има такова.
• Изчисление на консумираната електроенергия.

И още: Изцяло дигитализиран човекомашиннен интерфейс (HMI). Единствените физически бутони в системата са четири аварийни стопа. Процесът се проследява и контролира на два сензорни екрана с дисплей от ново поколение WAGO e!DYSPLAY 7300T и се записва и архивира от индустриален, сензорен компютър, работещ с една от най-популярните бази данни - MySQL.

Рискът от загуба на данни е избегнат с помощта на индустриален UPS WAGO 787-870. Системата е програмирана с WAGO - e!COCKPIT v.1.3. - изключително гъвкава и интуитивна интегрирана среда за разработки, позволяваща програмирането и следенето на паралелни процеси, създаването на HTML5 визуализация, с многобройни библиотеки.

Хибридно изграден софтуер Siviko Smart OS, се грижи за базите данни и събитията в системата зедно с WAGO WebVisu, представящ процесите в реално време. Данните са достъпни дистанционно, без това да пречи на текущия процес. Интегрирани са със системи от по-високо ниво (SCADA, MES и ERP).


 

 Wago Kontakttechnik GmbH & Со. KG
www.wago.com/bg/


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop