АтласТехник: Afag и eps - високо качество и ефективност за всяко приложение

Механични системиФирмени публикацииВисокотехнологично машиностроене - специално издание на сп. Инженеринг ревю • 11.07.2017

Устройството aflex
Система за манипулиране на детайлите с линейни оси
Приложение за чисти помещения

Водещият производител в областта на манипулирането, обработката и транспортирането на детайли Аfag представи на водещото индустриално изложение в Хановер 2017 (24-28 април) иновативни и разнообразни решения, намиращи приложение в автомобилната промишленост.

На щанда в палата 17 посетителите имаха възможността да се запознаят и с транспортирането на детайли в чисти помещения. Още еднo върхово достижение - гъвкавата система "aflex", изпълняваща комплексните изисквания при транспорта на дребни части, беше показана там.

В Хановер Afag представи също така и разнообразни системи за манипулиране, намиращи приложение в различните браншове. В медицинската техника, при производството на хранителни продукти, както и при производството на фармацевтични и козметични изделия действат строги хигиенни изисквания. За движението на тези части в чиста среда Afag предлага специална програма за транспорт като част от своята продуктова листа.

Тя отговаря на изискванията на 7. клас по ISO и е изработена от материали с минимално износване. Това гарантира оптимална хигиена и стерилност, и осигурява продължителност и надеждност при експлоатация. Вибробункерите са изработени от неръждаема стомана, от полиамид, сертифициран съгласно FDA, или от алуминий. Сортиращите устройства са изработени от високолегирани и полирани неръждаеми стоманени ламарини.

За всяка една система, работеща в чисто пространство, клиентът получава сертификат за приложимостта на използваните продукти в медицинското производство. С цел лесно почистване на комплексните системи Afag, произвежда своите изделия в съответствие с конструктивните стандарти за медицински приложения. Освен това Afag предлага подходящи решения на базата на богата палитра от изделия за манипулиране в условията на чистите помещения.

За удовлетворяване на високите изисквания, стоящи пред устройствата за транспорт на малки детайли, Afag разработи интелигентното стандартно устройство aflex. То намира приложение предимно за бързото сепариране на насипни товари и осигурява висока гъвкавост при често сменящи се форми на детайлите, както и при различни големини на сериите.

Това позволява значително повишение на ефективността. Освен това решението предлага стандартен интерфейс за роботи и системи, базирани на линейни оси.
На изложението в Хановер Afag представи и една извадка на произвежданите системи за манипулиране на детайли - линейни оси, ротационни маси, ротатори и грайфери, с електрическо или пневматично задвижване.

Те се отличават не само със своето високо качество, но и с надеждността и дългата си експлоатация. Системите за манипулиране намират приложение в автомобилостроенето и медицинската промишленост и могат да бъдат нагодени към специфичните изисквания на отделните индивидуални приложения.

Снимки: Afag Automation AGЗа допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел./факс: +359 2 859 7681
мобилен: +359 885 232 595; +359 897 981 669
e-mail: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com


Вижте още от Механични системи


Top