Ехнатон: Прецизност и автоматизация със системите от висок клас на DOPAG

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2017 • 24.07.2017

Ехнатон: Прецизност и автоматизация със системите от висок клас на DOPAG
Ехнатон: Прецизност и автоматизация със системите от висок клас на DOPAG


За да осигури на потребителите пълна и тотална оферта в областта на измерване, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни материали, групата HILGER & KERN включва в състава си две компании, специализирани в своя сегмент.

Едната от тях е DOPAG, производителят на високия клас системи, които се отличават с висока степен на прецизност, автоматизираност и посрещане на сложни и специфични задачи. Metermix предлага качествени, функционални и достъпни системи, които изпълняват задачи за смесване и полагане на едно и двукомпонентни материали в малки и средни производства.

 

Смесващи и полагащи системи DOPAG

Еднокомпонентни системи за дозиране, полагане на греси и масла, силикони, полиуретани. DOPAG предлага серията Lubriline, която включва високопроизводителни барабанни помпи, компоненти за редуциране на налягането, дебитомери и крайни изпълнителни компоненти - клапи.

Барабанните помпи DOPAG са доказали високата си функционалност в централизирани системи за доставка на материали, както и в единични станции. Осигуряват дебит до 1.2 литра / минута и съотношение на налягането 10:1 и 30:1. Захранват едно- и двукомпонентни материали като греси и масла с вискозитет NLGI0 до NLGI3.

Системи, използващи зъбни помпи, за материали с нисък до висок вискозитет (1 000 000 mPas s). Системите от серията Eldomix позволяват широк обхват на безстепенно регулиране на съотношението смесените материали до 100:5, както и регулиране на изходящия дебит от 2 ml до 1,2 l/min. Eldomix са снабдени с дозиращ компютър със сензорен екран, и със система за статично смесване, включваща 2K клапа, комбинирана с полагащ статичен миксер. Подходящи са за непрекъснато полагане на материал.

Системи, използващи бутални помпи, с предварително настроено съотношение на смесване с нисък до висок вискозитет материали до (1 000 000 mPas s). Подходящи за приложения, изискващи висока прецизност и повтаряемост на процеса. Моделите от серията Variomix A/H осигуряват дебит до 8 л/мин. Използваните полагащи клапи улесняват процеса на смесване на материалите, с възможност и за всмукване на последната капка.

Системи, използващи сервоздвижвания, с висока прецизност на смесване на компонентите за приложения както за непрекъснато, така и за еднократно циклично полагане. Серията Vektodis е предназначена за еднокомпонентно полагане, осигурява забележителна точност и повторяемост, като материалът може да се полага и точково, и непрекъснато.

Серията Vektomix обхваща приложения за двукомпонентно полагане. Заради съвместимостта и модулността си, могат да бъдат използвани две отделни дозиращи системи с еднакъв или различен размер, като се свържат в миксиращ блок, върху който се монтира полагащият миксер. Възможно е да се ползва и децентрализирана миксираща система.

Системи за смесване на силикони се използват предимно за производство на силиконови продукти. Серията Silkomix осигурява висока енергийна ефективност заради серво задвижваните бутални помпи. Отличават се със специална уплътняваща технология за обработка на абразивни носители (при приложения с добавяне на оцветители).

Динамични системи за едно и двукомпонентни материали се предлагат от DOPAG като серия Modis. Изцяло модулни, те са базирани на високодинамичен принцип на дозиране и осигуряват забележителна точност min. +/- 1 %. Няма ограничение на количеството за еднократно полагане. Позволяват прецизно измерване на дебита.

Всички системи, предлагани от DOPAG, се конфигурират след детайлно обследване на материалите, подлежащи за полагане, необходимото бързодействие, дебит - всички изисквания на приложението, за постигане на оптимални резултати.

Ехнатон предлага и автоматизирани системи за от DOPAG, базирани на CNC рутери, роботи, манипулатори.

 


 

 

 

 

 

 

 

www.akhnaton.biz 

 


Вижте още от Автоматизация


Top