"Синтер-М" АД: Оборудвани с най-съвременни машини, сме в състояние да предложим разнообразни и комплексни услуги

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2017 • 19.09.2017

Какви са новостите, случващи се в "Синтер-М" АД?
Постигаме поставените си цели, опитвайки се да предложим на своите клиенти повече и качествени услуги. В продължение на една година работихме по проект за "Подобряване на конкурентоспособността, ресурсната ефективност и производствения капацитет на "Синтер-М" АД" по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП". С този проект имахме възможността да закупим последно поколение машини.

С какво оборудване разполага производството на компанията и какъв тип са новите машини, с които разполагате?
"Синтер-М" АД придоби 3 нови машини поколение 2017 г. Фирмата разполага с нова нишкова електроерозийна машина, вакуумна пещ за термообработка и трикоординатна измервателна машина.

Започвате ли предлагането на нови услуги за своите клиенти. Бихте ли разказали повече за това?
Разбира се, целта на нашата компания е да се развива, като предлага на сегашните и бъдещите си клиенти по-комплексна услуга. Така имаме възможност да поемем и външни поръчки, свързани с работа само за новите ни машини.

Една от новите ни придобивки е нишкова електроерозийна машина последно поколение с високоенергиен регулатор, която изрязва с висока точност закален профил до 250 mm височина. Машината е с най-високите скорост на рязане и клас на грапавост, предлагани до момента на пазара. Тъй като напоследък се налага и производството на детайли с наклонени зъби, нашата нишкова електроерозийна машина може да изработва подобен вид детайли с наклон до 45 градуса.

Вакуумната ни пещ за термообработка е единствена по рода си. Тя извършва термообработка чрез вакуум до 1350 градуса. Пещта може да прави закаляване, циментация и карбонитриране с 3 вида газ. Чрез нея можем да предложим на своите клиенти постигане на по-висока твърдост и устойчивост на исканите детайли. Така те спокойно могат да разчитат на висока износоустойчивост на влаганите от тях части в производството си.

Трикоординатната измервателна машина е последно поколение измервателен уред с автоматична сканираща глава, която позволява повече на брой точки от измерваната повърхност, за да осигури по-висока точност. Машината предлага измерване на детайл в 3D пространството с точност до микрон. Така, без чертеж, но с много точно измерване, се гарантира безпроблемна изработка и монтаж на изисквания детайл.

Програмата, която операторът прави при самото измерване, е в такъв вид (формат), който може да бъде пренесен към CNC металообработващи машини, за да изработят детайла.

Ще доведат ли тези инвестиции в ново оборудване до разширение на продуктовия асортимент на компанията?
Безспорно, това е нашата цел. Предлагането на нови услуги при изработване или последващо обработване на детайли да доведе до по-голям интерес и увеличаване продуктовия асортимент на компанията. Ще можем да извършваме по-цялостни услуги за нашите клиенти и да поемаме външни поръчки за новите машини.

Какви са новите проекти, които предстоят за "Синтер-М" АД?
Новите ни проекти са свързани с нашето бъдещо развитие. Ще продължаваме да работим в тази насока. Ще разработваме нови технологии. Ще се стараем да предлагаме нови услуги и разнообразие от детайли.Вижте още от Машини


Top