Статии

Начало > Статии


Роботи за ХВП
Роботизацията навлезе в невероятно разнообразен диапазон от промишлени сектори по цял свят, но производството на храни до голяма степен все още се смята за една от последните неизследвани територии в този аспект ... още
Машини за рециклиране на хартия и картон
Днес използваните хартия и картон са важна суровина за целулозно-хартиената индустрия в цял свят. Те често предлагат предимства и в екологичен, и в икономически аспект пред първичните суровинни материали ... още
Инструменти за пробиване на дълбоки отвори
Едно от най-значимите предизвикателства на пробиването на дълбоки отвори е контролирането на биенето, което нараства с увеличаване на дължината на режещия инструмент ... още
Сензори за медицински приложения
Технологичните достижения в сферата на електрониката позволиха обособяването на пазара на специализиран сегмент от сензори за приложения в сферата на медицината и здравеопазването, предназначени да бъдат интегрирани в различни по функция импланти, носими, портативни и стационарни устройства и оборудване ... още
Технологични новости при вакуум помпите и въздуходувките
Наред с приложенията непрекъснато се развиват и технологиите в сегмента на вакуум помпите и въздуходувките, а сред водещите тенденции са повишената енергийна ефективност, безмаслените дизайни, минималните изисквания за обслужване, специалните конструкции и покрития, новостите при уплътняването и охлаждането, сензорите за мониторинг на състоянието и прогнозна поддръжка и др. ... още
Оборудване за рязане на тръби
Макар технически средства за рязане на тръби да се използват за улесняване на процеса отдавна, най-модерните машини на пазара са далеч по-усъвършенствани от предшествениците си ... още
Избор на генератор за индустриални цели
Генераторите намират приложение в практически всеки отрасъл на съвременната индустрия. Изборът на оптимален тип и модел индустриален генератор за конкретен сценарий или съоръжение обаче може да се окаже труден поради огромното разнообразие от варианти, които съвременният пазар предлага. Налице са и известни рискове във връзка със селектирането на неподходяща система ... още
Лазерни скенери за безопасност
В голяма част от съвременните автоматизирани производства и складове работят различни типове машини, роботи, технологични линии, транспортни средства и друго стационарно и мобилно оборудване, което представлява риск за хората. Това налага използването на усъвършенствани системи за обезопасяване на работната среда, а лазерните скенери за безопасност са сред най-търсените технологични решения в сегмента през последните години ... още
Компресори за хранително-вкусовата промишленост
В зависимост от стриктността на условията, на които трябва да се отговори, могат да се използват безмаслени компресори или компресори с впръскване на масло при подходящо третиране на въздуха ... още
Палетообръщащи машини
Палетообръщащите системи намират широко приложение в редица индустриални сектори, в които продуктите или суровините се транспортират чрез палети. Автоматизирането на процесите по завъртане и препозициониране на пълните палетни единици позволява значително повишаване на ефективността и производителността ... още
Лабораторни машини за ситов анализ
Въпреки бързото развитие на съвременните оптични измервателни техники, класическият ситов анализ все още е водещ в практическото оценяване на качеството на насипни стоки ... още
Централно автоматично смазване
Системите за централно автоматично смазване са популярно решение при проектирането и конструирането на механизирано индустриално оборудване, тъй като осигуряват множество предимства във връзка с експлоатацията и поддръжката на машините и другите типове промишлена техника ... още
Комплектни трансформаторни подстанции
Комплектните трансформаторни подстанции (КТП) са ключови елементи ... още
Автоматизирани сортировъчни системи
Съвременният пазар предлага огромно разнообразие от машини, системи и цялостни решения за автоматизирано сортиране, които се отличават по своята конструкция, принцип на работа, капацитет, скорост и работни характеристики ... още
Съвременни компоненти и решения за защита на електронни схеми – част 2
Статията е посветена на актуалните дискретни, интегрални и модулни компоненти за защита на електронни схеми. Дадена е информация за стандартите в областта. Разгледани са компоненти за защита от електростатични разряди (ESD Protection), компоненти за напрежителна защита (Overvoltage & Undervoltage Protection), компоненти за токова защита (Overcurrent Protection), компоненти за комбинирана защита от електростатични разряди и преходни процеси (ESD & Surge Protection) и др. Предложени са характерни решения на различни типове защити. ... още

ВЪВ ФОКУС
Решения за етикетиране и кодиране в козметичната индустрия

Решения за етикетиране и кодиране в козметичната индустрия

На пазара се предлагат изцяло и полуавтоматични етикетиращи машини, които привличат клиентите с изключително високата си прецизност, лесната експлоатация и максималното ... още
Леене под налягане на микрокомпоненти

Леене под налягане на микрокомпоненти

Ако се направи сравнение с пълномащабна шприц машина, разходите за микролеенето под налягане са с около 40% по-ниски ... още

Top