Статии - Страница 2

Начало > Статии


Зелени тенденции в производството на пластмаси
Устойчивото производство на пластмаси може да включва широка гама от подходи, например използване на възобновяеми ресурси, като биобазирани суровини, използване на рециклирани и рециклируеми материали ... още
Подходи за декарбонизация на веригите на доставка
Повсеместният импулс в индустрията към ограничаване на климатичните промени и постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб до 2050 г. продължава да расте ... още
Дигитални технологии за кръгово производство
Интегрирайки дигитални технологии в процесите си, компаниите могат да подобрят управлението на ресурсите си, да повишат ефективността си и да редуцират количеството на генерираните отпадъци ... още
Енергоспестяващи производствени машини и оборудване
С приближаването към Industry 5.0 металообработващите системи, опаковъчното оборудване, роботите, двигателите, задвижванията, генераторите, компресорите, помпите, подемно-транспортните средства и всички други типове техника, която механизира и автоматизира извършваните някога ръчно дейности, трябва да отговорят на още по-високи изисквания за енергийна, ресурсна и оперативна ефективност в комбинация с изключително прецизност и интелигентни функции ... още
Решения за устойчив енергиен мениджмънт в индустрията
Докато глобалните инициативи за зелен енергиен преход и декарбонизация на производството, индустрията, транспорта и други ключови отрасли на световната икономика продължават да набират скорост, енергийният мениджмънт затвърждава ролята си на ключов инструмент за устойчивата трансформация на предприятията ... още
Ролята на автоматизацията в зеления преход в индустрията
Основен фокус на всички ESG програми и технологични решения в това направление е фирмите да запазят високите си гъвкавост и производителност, критични за съхраняването на пазарните им позиции в динамиката на четвъртата индустриална революция, като същевременно прогресивно намаляват въглеродния си отпечатък. Постижима ли е обаче на практика тази комплексна цел и има ли директен и единен подход към изпълнението й? ... още
Енергийноефективни двигатели и задвижвания за производствения сектор
В сегмента на електродвигателите през последното десетилетие се забелязва мащабна трансформация в няколко ключови аспекта – постигане на съответствие с актуалните политики и стандарти за енергийна ефективност и ориентация към по-рентабилни и разходно ефективни решения, които да компенсират скоковете в цените на електроенергията за промишлените потребители ... още
Безмаслени компресори
Освен спестявания, свързани с жизнения цикъл, съвременните безмаслени компресорни технологии могат да донесат и значителни икономии на енергия. Изборът на най-подходящия безмаслен компресор обаче може да е сложна задача. ... още
Микрометри
Изборът на подходящ инструмент за конкретно приложение зависи предимно от три фактора – формата и размера на детайла, който ще се измерва, изискваното ниво на точност и средата, в която ще се използва микрометърът ... още
Резбови пластини
Според профила си резбовите пластини могат да бъдат разделени на три основни вида – пълнопрофилни, с частичен профил и многозъбни ... още
Двуколонни обработващи центри
В отговор на пазарното търсене на по-ефективни, гъвкави, прецизни и стабилни металообработващи конфигурации ... още
Съвременни капацитивни компоненти в електрониката
Кондензаторите и днес са едни от най-масово произвежданите и използвани елементи в електрониката, макар да са сред най-старите по тип. Те съставляват около 70% от ... още
Фактори при избора на електрическо задвижване
От правилния избор на електрическо задвижване зависят редица критични аспекти на съвременното ... още
Пневматични позициониращи системи
В съвременната индустрия се използват базирани на различни технологии за позициониране решения, включително електромеханични, класически пневматични, електропневматични и сервопневматични системи. Те демонстрират разнообразни преимущества ... още
Най-добри практики при смазването на редуктори
Действителните изисквания за смазване се определят от условията на работната среда, на които е изложен редукторът, от това дали той е поддържан правилно и дали е подложен на претоварване ... още

ВЪВ ФОКУС
Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Инжекционното формоване днес е сред най-високоавтоматизираните методи за изработка на пластмасови изделия, особено що се отнася до едросерийните производства. И в ... още

Top