Статии - Страница 5

Начало > Статии


Хващачи за колаборативни роботи
Някои хващачи разполагат със сензори или системи, които предоставят данни за силата на захват, позицията или засичането на обекти, което може да бъде ценно за целите на процесния мониторинг и качествения контрол ... още
Осветление за високотемпературни приложения
Не е необичайно за индустриални съоръжения, разполагащи с оборудване за технологично нагряване, температурите на ... още
Поддръжка на индустриални компресори
Когато става въпрос за индустриална техника за обработка на компресиран въздух, обслужването проформа никога не е достатъчно. С техническия напредък в сегмента все по-комплексни и ефикасни е необходимо да бъдат и програмите за поддръжка ... още
Вибрационни транспортьори
Конвейерните системи с вибриращ механизъм имат ключово предимство пред аналогични технологии за пренос на насипни вещества в индустрията и то е заложено в наименованието и дизайна им ... още
Хидравличен или електрически абкант - как да изберем правилното решение?
Електромеханичните преси за огъване на метал традиционно се отличават с възможности за значителни икономии на енергия и на практика са по-пригодното в екологичен аспект решение. Надеждни, дълговечни, познати и високопроизводителни, базираните на хидравлика машини са отличен вариант за дългосрочна употреба в множество производства, чиито програми включват сравнително прости изделия с малко на брой сгъвки ... още
Най-новото в металообработващите технологии на есен 2023
Какво ни поднесе дотук глобалната технологична сцена тази есен ... още
Постояннотокови енергийни мрежи в индустрията
През последните десетилетия картината се изменя драстично заради внедряването на ВЕИ ... още
Какви възможности за производството разкрива индустриалната метавселена?
Голяма част от пазарните анализатори днес са единодушни – индустриалната метавселена ще бъде следващата мегатенденция в производството, тъй като е практически всеобхватна като концепция и притежава потенциала да предизвика повсеместна конвергенция, консолидация и коеволюция на технологиите ... още
Роботи за ХВП
Роботизацията навлезе в невероятно разнообразен диапазон от промишлени сектори по цял свят, но производството на храни до голяма степен все още се смята за една от последните неизследвани територии в този аспект ... още
Машини за рециклиране на хартия и картон
Днес използваните хартия и картон са важна суровина за целулозно-хартиената индустрия в цял свят. Те често предлагат предимства и в екологичен, и в икономически аспект пред първичните суровинни материали ... още
Инструменти за пробиване на дълбоки отвори
Едно от най-значимите предизвикателства на пробиването на дълбоки отвори е контролирането на биенето, което нараства с увеличаване на дължината на режещия инструмент ... още
Сензори за медицински приложения
Технологичните достижения в сферата на електрониката позволиха обособяването на пазара на специализиран сегмент от сензори за приложения в сферата на медицината и здравеопазването, предназначени да бъдат интегрирани в различни по функция импланти, носими, портативни и стационарни устройства и оборудване ... още
Технологични новости при вакуум помпите и въздуходувките
Наред с приложенията непрекъснато се развиват и технологиите в сегмента на вакуум помпите и въздуходувките, а сред водещите тенденции са повишената енергийна ефективност, безмаслените дизайни, минималните изисквания за обслужване, специалните конструкции и покрития, новостите при уплътняването и охлаждането, сензорите за мониторинг на състоянието и прогнозна поддръжка и др. ... още
Оборудване за рязане на тръби
Макар технически средства за рязане на тръби да се използват за улесняване на процеса отдавна, най-модерните машини на пазара са далеч по-усъвършенствани от предшествениците си ... още
Избор на генератор за индустриални цели
Генераторите намират приложение в практически всеки отрасъл на съвременната индустрия. Изборът на оптимален тип и модел индустриален генератор за конкретен сценарий или съоръжение обаче може да се окаже труден поради огромното разнообразие от варианти, които съвременният пазар предлага. Налице са и известни рискове във връзка със селектирането на неподходяща система ... още

ВЪВ ФОКУС
Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Инжекционното формоване днес е сред най-високоавтоматизираните методи за изработка на пластмасови изделия, особено що се отнася до едросерийните производства. И в ... още

Top