Статии - Страница 76

Начало > Статии


Местно и централно топловъздушно отопление Топловъздушното отопление е сред използваните технологии за отопляване на характерните за промишлеността голямогабаритни помещения. Характерно за това отопление е използването на въздуха в ролята на топлоносител, който, предварително подгрят до определена температура, се подава в отопляваното помещение. Широкото приложение на топловъздушното отопление се дължи на постигания минимален температурен градиент в работната зона на помещението, при правилно организиране на подаването на загретия въздух и изсмукване на замърсения въздух от него. Често топловъздушното отопление се комбинира със ... още
Регулиране на топлинната мощност
Методи за регулиране на топлинната мощност, топлинен баланс на отоплително тяло Всеки инженер знае, че регулирането е процес, при който големината на дадена физична величина се запазва приблизително постоянна или заема предварително определена стойност, независимо от външните въздействия. Мощността на една отоплителна инсталация зависи в голяма степен от температурата и дебита на топлоносителя. Поради тази причина топлинната мощност на отоплителните инсталации се регулира именно чрез въздействие върху температурата и дебита на топлоносителя. Съществуват три основни метода за регулиране на ... още
Технически и експлоатационни характеристики, видове конструкции През последните години актуалността на нискотемпературните котли, работещи на газ и течно гориво, многократно се увеличи. Сред предпоставките е увеличеният пазарен дял на горивните съоръжения, захранвани с природен газ, като цяло, вследствие развитието на централната газификационна мрежа. Влияние върху пазара оказва влияние и тенденцията към непрекъснато повишаване цената на всички първични енергоизточници, което определя все по-високия интерес към енергийно ефективните технически решения, към които принадлежат и нискотемпературните котли. Предимства и недостатъци Именно намаленият разход ... още
Катодни отводители
Предназначение, технологии, избор и правила за инсталиране Пренапреженията са сред основните причини за повреждане на скъпоструващо електронно оборудване, което води до сериозни материални загуби. Пренапреженията се генерират от мълнии, превключващи операции в енергийната мрежа, или паразитни смущения. Известно е, че безопасната, надеждна и ефективна работа на предприятията от всички индустриални области зависи от автоматизираните системи за мониторинг, контрол и управление, както и от захранващите електрически мрежи. Излизането на захранващите и управляващите системи от строя би могло да доведе не ... още
Характеристики на стандарта, философия за безопасност, съвместими устройства Съвременната философия за безопасност на машинното оборудване е много по-различна от начина, по които е осигурявана безопасността преди години. За днешното развитие на производствените технологии, монтирането на едно или дори няколко средства за безопасност, дори и най-съвременни и модерни като функционалност, трудно би могло да осигури нужната сигурност. Резултат от това е разработването и все по-широкото налагане на системния подход към сигурността. Непрекъснато повишаващите се изисквания към производствените процеси, все по-високата степен ... още
Същност на DAQ, направления в развитието им, видове платформи В буквален превод от английски Data Acquisition означава получаване или придобиване на данни. Но да се определят по този начин технологиите, обединени под термина Data Acquisition или съкратено DAQ, би било крайно неточно и дори невярно. Защото Data Acquisition представлява автоматизационна платформа, която разкрива големи възможности за повишаване на производителността, оптимизиране на процесите и поддържане на качеството на произвежданата продукция. Възприятието на повечето инженери в процесната индустрия за Data Acquisition технологиите ... още
Захранване по Ethernet
Предимства на РоЕ решенията Не е необходим мрежов адаптeр в захранваното устройство, нито поставянето му в близост до мрежов контакт. Това е съществено предимство при устройства за безжични мрежи, индустриални системи, охранителни видеокамери и др. Връзката е по-сигурна, тъй като при наличие на непрекъсваемо захранване (UPS) в PSE тя престава да зависи от мрежовото напрежение. От създаването на първия Experimental Ethernet през 1972 г., позволяващ предаване на данни по коаксиален кабел със скорост 2,94 Mbps измина доста време. Първият стандарт IEEE802.3 ... още
Самонагаждащи се ролкови лагери
Видове, конструктивни особености и смазване на лагерите с бъчвообразни ролки Самонагаждащите се ролкови лагери, наричани още лагери с бъчвообразни ролки или сферични ролкови лагери (фиг. 1) се разглеждат като оптимален избор за лагеруване на валове, подложени на големи статични и динамични натоварвания. Принадлежността им към категорията на самонагаждащите се лагерни опори в допълнение към дългия им експлоатационен срок и поемането както на радиални, така и на аксиални товари, определя приложимостта им за решаване на различни отговорни инженерни задачи в ... още
Конструкция и топлотехнически характеристики на котлите, горелки и използвани горива Вероятно, прочитайки заглавието, някои топлотехници биха възкликнали, че в известен смисъл всички съвременни котли са триходови. Обект на статията, обаче са пламъчнотръбните котли, при които вторият ход е изпълнен конструктивно с отделна тръба. Целта е повече от ясна - по-голяма топлообменна повърхност, по-високо топлоотдаване и като резултат коефициент на полезно действие дори над 95%. На практика това означава по-висока икономическа ефективност, която обяснява и факта, че триходовите пламъчнотръбни котли са ... още
Същност, видове, избор и тенденции в развитието Безопасността на машините и техническото оборудване е сред областите, на които в държавите от Европейския съюз се обръща много сериозно внимание. Присъединявайки се към европейската общност след малко повече от месец, българските предприятия ще попаднат под ударите на строгата система от директиви и прилежащи стандарти, чрез които е регламентирана европейската концепция за безопасност на производственото оборудване. Тъй като съобразяването с действащата в европейските държави законова, нормативна и стандартизационна уредба е единственият път ... още
Работни режими, оразмеряване на двигателя, ограничения в използването им Редица специалисти са на мнение, че маломощни асинхронни двигатели в комбинация с честотни инвертори могат успешно да се използват за реализация на различни задвижвания с високоцикличен режим на работа. Маломощните асинхронни двигатели заменят традиционни технически решения като по-мощни АС двигатели и серводвигатели. Сред основните предимства на маломощните асинхронни двигатели в подобни високоциклични приложения е по-ниската им цена, което е от определящо значение за икономичността на решението. За да изпълняват ефективно специфичните ... още
Причини за възникване на кавитацията, методи за оценка и анализ на въздействието й Кавитацията е резултат от мигновеното образуване на газови мехури във флуида, което се дължи на увеличаването на скоростта му в мястото на стесняване на потока. Нарастването на скоростта е последвано от рязко понижаване на налягането на флуида след стеснението. Движението на флуида след стеснението води до възстановяване на стойността на налягането, което предизвиква спукване на газовите мехури. Освободената енергия резултира в появата на вибрации, шум и издълбаване ... още
Сигурност на управляващите системи
Концепции за защита на водещи в областта на индустриалната автоматизация компании Едва ли специалистите, поставили основите на промишлената автоматизация, са си представяли, че един ден съвременните им колеги ще се сблъскат сериозно с проблема, наречен кибер сигурност на системите. Защото, днешните инженери по автоматизация трябва да се грижат не само за доброто функциониране на автоматизираните системи с цел оптимизиране на производствените процеси, но и да откриват своевременно проблеми със сигурността на мрежите, както и да познават и прилагат необходимите технически ... още
Измервателни усилватели
Интегрални схеми, параметри, приложения Наименованието на измервателните усилватели (Instrumentation Amplifier) ИУ изяснява достатъчно добре за техните качества - параметрите им са много стабилни и така подбрани, че да свеждат до минимум нежеланите промени в усилвания сигнал, дължащи на външни фактори. Едно от задължителните им качества е наличието на диференциален вход. При ползването на каталози трябва да се внимава със съдържанието на раздела Instrumentation Amplifier, тъй като твърде често в него има и други усилватели с много стабилни параметри, но с ... още
Лазерно позициониране
Проверка на формата и взаимното разположение на машинни елементи и възли Че наклонената кула в Пиза е една от най-големите европейски атракции, всеки знае. Само инженерите, обаче, са категорични, че ако строителите ... ощеСЪБИТИЯ
Light + Building 2024 – симбиоза на технологии за осветление и свързани сгради

Light + Building 2024 – симбиоза на технологии за осветление и свързани сгради

Броят на регистрираните изложители надвишава 2000, като след Германия най-много са участниците от Италия, Турция, Испания, Полша, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция, ... още

Top