Статии - Страница 79

Начало > Статии


Помпи за противопожарни инсталации
Изисквания, залегнали в стандарта VdS за противопожарни инсталации Че помпата е сърцето на една противопожарна инсталация, от ефективната и надеждна работа на която зависи доколко бързо и с какви поражения ще се пребори системата с огъня, знаят всички специалисти по противопожарна охрана. Това е и причината, поради която към помпите, използвани в противопожарните инсталации, се предявяват редица изисквания. Съществуват различни стандарти за противопожарни инсталации - някои по-строги, други не толкова, някои международно признати, други отнасящи се само за определени ... още
Измерване на плътност и калоричност на природния газ
Методи и средства През времето на индустриалната революция от края на осемнадесети век, въглищата са основният използван първичен енергиен ресурс. Запазват главната си роля на сцената на енергийните източници и през следващите 150 години. Едва през двадесети век, нефтопродуктите и природният газ постепенно изместват въглищата от различни сфери на индустрията. Днес, областта на приложение на природния газ непрекъснато се разширява, въпреки мрачните прогнози за скорошното му изчерпване в световен мащаб. Основна причина за налагането на природния газ като енергиен източник ... още
Прекъсвачи средно и високо напрежение
Основни видове, специфики в конструкцията и тенденции в развитието Прекъсвачите средно и високо напрежение са важен елемент от индустриалните електрически системи, преносните и разпределителните електрически мрежи. Едва ли има енергетик, който се нуждае от убеждаване, че от коректния избор, монтаж и поддръжка на прекъсвача зависи в значителна степен сигурността в работата на съответната електрическа мрежа. Също така е известно, че съществува многообразие от технологии за прекъсване на електрически вериги средно и високо напрежение и последващо надеждно гасене на възникналите електрически ... още
Предсказващо управление
Същност, математически модели, специфики в приложението През последните години в речника на инженерите по автоматизация навлезе един сравнително нов термин - предсказващо управление или predictive control. Въпреки сравнително ограничения практическия опит, който имат за момента КИП и А специалистите в страната с разработването, внедряването и поддържането на автоматизирани платформи с предсказващо управление, съществуването им предполага българските инженери да познават същността и спецификите в приложението им достатъчно добре. Това е и целта на настоящата статия - да ви запознаем с основите ... още
DC/DC преобразуватели
Част 2 - преобразуватели с индуктивности Стефан Куцаров В първата част на статията (Инженеринг ревю 1/2006 г.) бяха разгледани новостите в линейните стабилизатори и преобразувателите с натрупване на заряд. Тук се дават постиженията през последните години в класическите схеми на ключови стабилизатори, новите тенденции като SEPIC и преобразувателя на Чък. Отделено е внимание и на широко разпространените захранващи модули. Понижаващи стабилизатори Наименованието понижаващи стабилизатори (Step-Down Regulator, Buck Converter) показва, че те имат изходно напрежение Uo, по-малко от входното напрежение UIN, а поради липсата ... още
Реална ли е ефективност над 100% при кондензационните котли
Специалисти от бранша коментират техническите аспекти, свързани с постигането на ефективност, по-висока от 100 процента В отговор на читателския интерес към възможностите за постигане на по-висока от 100% ефективност при кондензационните котли, който бе провокиран от статията за тези горивни технологии, поместена в миналия брой на сп. Инженеринг ревю, се обърнахме за коментар към утвърдени специалисти от бранша, които предлагат подобни съоръжения. В материала представители на фирмите Рувекс, Амакс Газ, Технотерм Инженеринг и БГ Терм дават отговор на читателските съмнения ... още
Видове, принципи, конструкции, тенденции в развитието По дефиниция прекъсвачите представляват електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат ремонтирани или заменени с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа. След като сработят, ръчно или автоматично, се връщат в изходно положение, с което се подновява нормалната им работа. Предлагат се в широк диапазон от типоразмери ... още
PC или PLC в индустрията
Все по-актуални стават хибридните технологии за индустриално управление Спорът коя от двете технологии - базираната на персонални компютри (PC) или на програмируеми логически контролери (PLC), е по-подходяща за решаване на сложните управляващи задачи в областта на индустрията е сред кардиналните в областта на автоматизацията. На приливи и отливи, противопоставянето между двете фундаментални технологии за управление съпътства развитието на индустриалната автоматизация повече от десетилетие. Водени от стратегията си да бъдат на гребена на технологичната вълна, водещите в света на индустриалната автоматизация ... още
DC/DC преобразуватели
Част 1 - преобразуватели без индуктивности Стефан Куцаров Както и да се променят принципите на действие и технологиите на електронните устройства, едно остава неизменно – необходимостта от захранването им с постоянни напрежения. С много малки изключения напреженията са стабилизирани и не трябва да имат пулсации, недопустими за захранваните схеми. Обичайната практика е от едно постоянно и нестабилизирано напрежение (от токоизправител или батерия) да се получават необходимите стабилизирани и (евентуално) нестабилизирани напрежения. Електронните схеми, с които това се постига, могат най-общо да ... още
Кондензационни котли
Технологични и конструктивни специфики, предимства и недостатъци Кондензационните котли са съвременни съоръжения за производство на топлинна енергия, които оползотворяват горната топлина на изгаряне на горивото. Захранват се с природен газ или течни горива. Въпреки че като първоначална инвестиция са по-скъпи от предлаганите котли традиционно изпълнение, кондензационните котли се отличават с висок коефициент на полезно действие, постигането на който на практика намалява цената на произвежданата топлинна енергия. Поради конструктивните си особености се характеризират с висок коефициент на оползотворяване на горивото и ... още
Механичната синхронизация с европейските изисквания води до проблеми, твърдят експерти Eдин от важните въпроси, който държавата следва да реши в хода на приемането ни в Европейския съюз (ЕС), е свързан с всички аспекти по опазването на водите - законови, регулаторни, технологични. Възприемайки законодателството на ЕС в областта на третирането на промишлените отпадни води, често се недооценява фактът, че европейските норми имат за цел да създадат рамката, която всяка страна следва да развие, съобразно природните специфики и стратегията си за развитие. ... още
Видове, област на приложение, критерии за избор Навлизането на съвременните технологии във всички сфери на индустрията и бита е свързано с увеличаване на броя използвани кабели. Това поставя сериозни предизвикателства пред използваните системи за окабеляване. Съвременните системи за окабеляване са със сложна топология и множество разклонения, предназначени да доведат силовите и комуникационните кабели до определената им крайна точка. В исторически план за тази цел са били използвани основно тръби за полагане на кабели (ТПК). Характерен елемент от вътрешнозаводската среда са ... още
Стандартите SERCOS, PROFinet IRT, EtherCAT и Ethernet Powerlink През последните години цифровите задвижвания изместиха в голяма степен по-рано актуалните аналогови системи за управление на преместване, което доведе до необходимостта от разработване на комуникационни цифрови мрежи, съответстващи на специфичните изисквания към тях. Ограниченията, които предлага традиционно използваният +/- 10 V аналогов интерфейс при управлението на цифрови задвижвания, породи техническа необходимост от нови, цифрови комуникационни стандарти. Отвори се нова пазарна ниша, която бързо бе запълнена от водещите производители на автоматизационно оборудване, от ... още
Автоматизирани системи за безопасност
Платформи за сигурност на Emerson Process Management, Honeywell, Rockwell и Siemens Амелия Стоименова Една от важните насоки в развитието на индустриалната автоматизация е свързана с преосмисляне на концепцията, философията и обхвата на приложение на системите за безопасност, наричани накратко SIS (Safety Instrumented Systems). Най-общо SIS представляват автоматизирани платформи, предназначени да осигурят сигурност в работата на техническото производствено оборудване, т.е. да не допуснат навлизането на процеса в авариен експлоатационен режим. Тенденцията към все по-високо оценяване на ролята и значението, които имат системите ... още
Корекция на фактора на мощност
Стефан Куцаров Необходимостта от икономия на електроенергия освен финансов има и сериозен екологичен аспект, свързан с глобалното затопляне в резултат на човешката дейност. Това е причината производителите на електрически съоръжения да полагат усилия за подобряване на ефективността на електроенергията, за да може все по-малка част от нея да се губи или ненужно предоставя на консуматора без да върши работа. Този проблем не е от вчера. Подобряването на cosj винаги е било сред основните задачи на енергетиците и производителите на електроапаратура, като непрекъснато ... ощеВ НОВИЯ БРОЙ:
Актуални тенденции при автоматизираната визуална инспекция

Актуални тенденции при автоматизираната визуална инспекция

В контекста на Industry 4.0 водещи иновации при и технологиите за автоматизирана визуална инспекция през последните години са триизмерното компютърно зрение, ... още
Технологии за контрол на качеството в адитивното производство

Технологии за контрол на качеството в адитивното производство

Независимо от конкретната технология на сканиране, 3D скенерите регистрират координатни точки изключително бързо, без дори да е необходимо да се докосват ... още
Роботи за фармацевтичното производство

Роботи за фармацевтичното производство

Самонасочващи се автономни превозни средства или автономни мобилни роботи могат да се използват за транспортиране на лекарствените съставки от склада до ... още
Активни и пасивни филтри за хармоници

Активни и пасивни филтри за хармоници

Пасивните филтри се използват или за да отклонят хармоничните токове, или за да блокират протичането им между два участъка на системата ... още
Програмиране на CNC машини

Програмиране на CNC машини

Перфектни за начинаещи оператори, CNC машините с възможност за диалогово програмиране предлагат режим тип помощник, който или скрива G-кода, или напълно ... още
Новости при SiC и GaN базираните силови компоненти - част I

Новости при SiC и GaN базираните силови компоненти - част I

Със старта на пазарното предлагане на WBG транзисторите след 2010 г., GaN и SiC силовите прибори промениха и продължават да променят ... още
RedCap спецификацията – интернет на нещата (IoT) за 5G

RedCap спецификацията – интернет на нещата (IoT) за 5G

Брайън Дейвис, мениджър технологични стратегии, Anritsu, разглежда основните предимства на RedCap - спецификацията на 3GPP за безжичен IoT, създадена за решаване ... още

Top