Статии - Страница 84

Начало > Статии


ZigBee безжични комуникационни мрежи
Част 1 - стандарти и технологии, принцип на действие, параметри на специализираните ИС Стефан Куцаров В индустриалните предприятия непрекъснато се поставят все по-строги изисквания към автоматизирането на производствените процеси и контрола на условията за работа, което води до усложняване на системите за осигуряването им. Подобно е положението в съвременното жилище, където вече се налага идеята за създаване на обща система за контрол и управление на всички електродомакински уреди, на аудио- и видеоапаратурата и охранителните устройства. Класическото свързване на персоналния компютър с неговите ... още
Технически тенденции в развитието, мащаби на пазара в страната Перспективите за осъвременяване на съществуващата техническа база и инвестирането "на зелено" в съвременни хладилни индустриални технологии е в пряка зависимост от състоянието на основния им консуматор в страната - хранително-вкусовата промишленост. Разбира се, индустриална хладилна техника се използва и в други отрасли, сред които химическата промишленост, фармацията и медицината, но предвид специализацията на страната в годините на социализма и днешната икономическа реалност, за България приоритетно място има производството на храни и ... още
Климатизацията е процес, чрез който се поддържа комплекс от основни параметри на въздуха в помещенията в съответствие с предварително въведени диапазони на изменение. За разлика от вентилацията, чието предназначение е да осигури подаването на свеж въздух във вътрешните пространства, климатизацията с основание би могла да се разглежда като следващо, оптимизирано ниво в поддържането на здравословни и комфортни условия на работа и почивка във всички сфери на индустрията, бита и обществения сектор. Основните параметри на въздуха, които определят климата във вътрешните ... още
Методи за безконтактно измерване на ниво
Специфики в приложимостта на основните принципи за безконтактно определяне на ниво Днес, в началото на новото столетие метрологията познава широко разнообразие от принципи за определяне на ниво - контактни и безконтактни. Успешното решаване на всяка техническа задача, свързана с измерване на процесната характеристика ниво, в значителна степен зависи от избора на подходяща за конкретното приложение измервателна технология. За разлика от болшинството контактни методи за определяне на ниво, които се използват успешно от десетилетия, безконтактните принципи, макар и познати не от вчера, ... още
Охлаждане на електронна апаратура
Стефан Куцаров Отделянето на топлина при работата на електронните устройства винаги е имало важно значение за конструкцията и сигурната им работа. Така например увеличаване на работната температура на един полупроводников прибор с 10°С намалява експлоатационния му срок наполовина. Използваните средства за охлаждане увеличават размерите, теглото и цената на устройствата и често имат съществено влияние върху пазарния им успех. Поради това на всички етапи от създаването на едно изделие – от подбора на елементите до окончателното му оформление конструкторите обръщат сериозно внимание ... още

ВЪВ ФОКУС
Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Иновативни решения за автоматизация на леенето под налягане

Инжекционното формоване днес е сред най-високоавтоматизираните методи за изработка на пластмасови изделия, особено що се отнася до едросерийните производства. И в ... още

Top