Статии

Предсказващо управление
Същност, математически модели, специфики в приложението През последните години в речника на инженерите по автоматизация навлезе един сравнително нов термин - предсказващо управление или predictive control. Въпреки сравнително ограничения практическия опит, който имат за момента КИП и А специалистите в страната с разработването, внедряването и поддържането на автоматизирани платформи с предсказващо управление, съществуването им предполага българските инженери да познават същността и спецификите в приложението им достатъчно добре. Това е и целта на настоящата статия - да ви запознаем с основите ... още
DC/DC преобразуватели
Част 2 - преобразуватели с индуктивности Стефан Куцаров В първата част на статията (Инженеринг ревю 1/2006 г.) бяха разгледани новостите в линейните стабилизатори и преобразувателите с натрупване на заряд. Тук се дават постиженията през последните години в класическите схеми на ключови стабилизатори, новите тенденции като SEPIC и преобразувателя на Чък. Отделено е внимание и на широко разпространените захранващи модули. Понижаващи стабилизатори Наименованието понижаващи стабилизатори (Step-Down Regulator, Buck Converter) показва, че те имат изходно напрежение Uo, по-малко от входното напрежение UIN, а поради липсата ... още
Реална ли е ефективност над 100% при кондензационните котли
Специалисти от бранша коментират техническите аспекти, свързани с постигането на ефективност, по-висока от 100 процента В отговор на читателския интерес към възможностите за постигане на по-висока от 100% ефективност при кондензационните котли, който бе провокиран от статията за тези горивни технологии, поместена в миналия брой на сп. Инженеринг ревю, се обърнахме за коментар към утвърдени специалисти от бранша, които предлагат подобни съоръжения. В материала представители на фирмите Рувекс, Амакс Газ, Технотерм Инженеринг и БГ Терм дават отговор на читателските съмнения ... още
Видове, принципи, конструкции, тенденции в развитието По дефиниция прекъсвачите представляват електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат ремонтирани или заменени с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа. След като сработят, ръчно или автоматично, се връщат в изходно положение, с което се подновява нормалната им работа. Предлагат се в широк диапазон от типоразмери ... още
PC или PLC в индустрията
Все по-актуални стават хибридните технологии за индустриално управление Спорът коя от двете технологии - базираната на персонални компютри (PC) или на програмируеми логически контролери (PLC), е по-подходяща за решаване на сложните управляващи задачи в областта на индустрията е сред кардиналните в областта на автоматизацията. На приливи и отливи, противопоставянето между двете фундаментални технологии за управление съпътства развитието на индустриалната автоматизация повече от десетилетие. Водени от стратегията си да бъдат на гребена на технологичната вълна, водещите в света на индустриалната автоматизация ... още
DC/DC преобразуватели
Част 1 - преобразуватели без индуктивности Стефан Куцаров Както и да се променят принципите на действие и технологиите на електронните устройства, едно остава неизменно – необходимостта от захранването им с постоянни напрежения. С много малки изключения напреженията са стабилизирани и не трябва да имат пулсации, недопустими за захранваните схеми. Обичайната практика е от едно постоянно и нестабилизирано напрежение (от токоизправител или батерия) да се получават необходимите стабилизирани и (евентуално) нестабилизирани напрежения. Електронните схеми, с които това се постига, могат най-общо да ... още
Кондензационни котли
Технологични и конструктивни специфики, предимства и недостатъци Кондензационните котли са съвременни съоръжения за производство на топлинна енергия, които оползотворяват горната топлина на изгаряне на горивото. Захранват се с природен газ или течни горива. Въпреки че като първоначална инвестиция са по-скъпи от предлаганите котли традиционно изпълнение, кондензационните котли се отличават с висок коефициент на полезно действие, постигането на който на практика намалява цената на произвежданата топлинна енергия. Поради конструктивните си особености се характеризират с висок коефициент на оползотворяване на горивото и ... още
Механичната синхронизация с европейските изисквания води до проблеми, твърдят експерти Eдин от важните въпроси, който държавата следва да реши в хода на приемането ни в Европейския съюз (ЕС), е свързан с всички аспекти по опазването на водите - законови, регулаторни, технологични. Възприемайки законодателството на ЕС в областта на третирането на промишлените отпадни води, често се недооценява фактът, че европейските норми имат за цел да създадат рамката, която всяка страна следва да развие, съобразно природните специфики и стратегията си за развитие. ... още
Видове, област на приложение, критерии за избор Навлизането на съвременните технологии във всички сфери на индустрията и бита е свързано с увеличаване на броя използвани кабели. Това поставя сериозни предизвикателства пред използваните системи за окабеляване. Съвременните системи за окабеляване са със сложна топология и множество разклонения, предназначени да доведат силовите и комуникационните кабели до определената им крайна точка. В исторически план за тази цел са били използвани основно тръби за полагане на кабели (ТПК). Характерен елемент от вътрешнозаводската среда са ... още
Стандартите SERCOS, PROFinet IRT, EtherCAT и Ethernet Powerlink През последните години цифровите задвижвания изместиха в голяма степен по-рано актуалните аналогови системи за управление на преместване, което доведе до необходимостта от разработване на комуникационни цифрови мрежи, съответстващи на специфичните изисквания към тях. Ограниченията, които предлага традиционно използваният +/- 10 V аналогов интерфейс при управлението на цифрови задвижвания, породи техническа необходимост от нови, цифрови комуникационни стандарти. Отвори се нова пазарна ниша, която бързо бе запълнена от водещите производители на автоматизационно оборудване, от ... още
Автоматизирани системи за безопасност
Платформи за сигурност на Emerson Process Management, Honeywell, Rockwell и Siemens Амелия Стоименова Една от важните насоки в развитието на индустриалната автоматизация е свързана с преосмисляне на концепцията, философията и обхвата на приложение на системите за безопасност, наричани накратко SIS (Safety Instrumented Systems). Най-общо SIS представляват автоматизирани платформи, предназначени да осигурят сигурност в работата на техническото производствено оборудване, т.е. да не допуснат навлизането на процеса в авариен експлоатационен режим. Тенденцията към все по-високо оценяване на ролята и значението, които имат системите ... още
Корекция на фактора на мощност
Стефан Куцаров Необходимостта от икономия на електроенергия освен финансов има и сериозен екологичен аспект, свързан с глобалното затопляне в резултат на човешката дейност. Това е причината производителите на електрически съоръжения да полагат усилия за подобряване на ефективността на електроенергията, за да може все по-малка част от нея да се губи или ненужно предоставя на консуматора без да върши работа. Този проблем не е от вчера. Подобряването на cosj винаги е било сред основните задачи на енергетиците и производителите на електроапаратура, като непрекъснато ... още
Шприцмашини
Статията е продължение на материала, публикуван в брой 7 на списанието, където представихме коментари на специалисти относно техническите тенденции в развитието на технологията за леене на пластмаса чрез шприцоване, пазарното предлагане у нас, перспективите за развитие на българския и регионалния пазар на тази техника. В настоящия материал ще ви запознаем с коментара по описаните въпроси на Иван Христозов от фирма Пластикс Бавария България, представител на Krauss-Maffei за страната. Специализация и универсалност са двете тенденции Преработката на пластмаси в България през ... още
Индустриални газови отоплителни системи
Индиректни и директни отоплителни системи - видове, ефективност, област на приложение С поскъпването на първичните енергийни източници разходите за отопление на заводските и складовите помещения се превръщат в сериозно перо от месечния бюджет на едно производствено предприятие. Нерядко влиянието, което комфортните условия на работа оказват върху производителността на труда, не се оценява в необходимата степен. Високата цена на разходите за отопление често представлява сериозен финансов ресурс за предприятията и се явява пречка за акумулиране на средства, необходими за инвестирането в нови ... още
Методи за измерване на кислородното съдържание в зоната на горене
Влияние на количеството кислород върху емисиите от азотни оксиди Повишените изисквания за екологосъобразност в индустрията се отнасят в голяма степен за горивните процеси, които са съпътствани с отделянето на вредни газови емисии. Ратифицираните от страната ни международни споразумения, включително Протокола по изменението на климата, познат като Протокол от Киото дефинират и една от основните насоки, в които ще се развива инвестиционната политика на индустриалните обекти, които разполагат с големи горивни уредби. Има всички основания да се твърди, че сериозно внимание в ... ощеТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Интегрални гейт драйвери

Интегрални гейт драйвери

Утвърждаването на SiMOSFET и IGBT приборите и все по-широкото използване на SiC FET, GaN FET и GaAs FET като основен вид мощни транзистори в съвременната електроника обуславя необходимостта от драйвери ... още
Технологични възможности за дистанционна работа в индустрията

Технологични възможности за дистанционна работа в индустрията

Усложнената икономическа ситуация в глобален план във връзка с пандемията от COVID-19 задава множество нови изисквания към работните процеси както в секторите на търговията и услугите, така и в индустрията. ... още
Маркиращи и етикетиращи системи за електроапаратура

Маркиращи и етикетиращи системи за електроапаратура

Важно е да се избират обозначители, които дългосрочно ще останат на мястото си и ще запазят четимостта си, за да могат електротехниците бързо и ефективно да намерят търсения кабел или кабелно окончание ... още
Филтриране на хидравлични течности – част 2

Филтриране на хидравлични течности – част 2

В настоящия брой публикуваме продължение на темата, която стартирахме в брой 2/2020 на списанието. Втората част на статията разглежда спецификите на филтрите за налягане, за обратна линия, спомагателните и въздушните филтри. Материалът представя и критериите за ефективност на ... още

Top