РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > СТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯСТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯСТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ Центробежни помпи за индустрията Помпи за гореща вода и горещи масла до 400 оС без охлаждане Помпи за химическата индустрия Помпи за втечнени газове Високонапорни многостъпални помпи Помпи с магнитен куплунг Вакуумпомпи с уплътняващ течностен пръстен Комплектни вакуумсистеми Сухи вакуумпомпи Зъбни помпи Самозасмукващи помпи за замърсени води FM сертифицирани пожарни помпи София 1309, ж.к. Илинден, бул. Тодор Александров, бл. 75, факс: 02/920 11 13 тел.: 02/ 822 83 11, 828 94 61, e-mail: of?ce@sterlingsihi.bg, www.sterlingsihi.com

Top