РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стерлинг ЗИХИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стерлинг ЗИХИ БългарияСТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 02/ 822 83 11, факс: 02/ 920 11 13 e-mail: office@sterlingsihi.bg, www.sterlingsihi.com Химически процесни помпи Комплектни вакууминсталации Сухи вакуумпомпи Помпи за горещи масла Центробежни помпи Блок вакуумпомпа Вихрови помпи Многостъпални помпи за средно и високо налягане Едно- и двустъпални вакуумпомпи с уплътняващ течностен пръстен

Top