РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стерлинг ЗИХИ България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стерлинг ЗИХИ БългарияSIHI GROUP помпени технологии за по-добро бъдеще. области на приложение: химия и фармацевтика енергия и околкна среда Продукти: помпи за течности вакумни помпи промишлени инсталации www.storlingSIHI.bg e-mail: office@storlingsihi.bg тел.: 02/822 8311, 02/ 828 9461

Top