РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2016 > Стерлинг ЗИХИ БългарияСтерлинг ЗИХИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стерлинг ЗИХИ България
FLOWSERVE
SIHI Pumps

Суха Вакуум Помпа – SIHI Boost
SIHI Boost представлява двустъпална суха вакуумна система за индустриални приложения, състояща се от вакуумна помпа с течностен пръстен и бустерна винтова помпа. Системата осигурява значително по-бърза евакуация на газовете при дълбок вакуум, консумира по-малка мощност и е с по-компактни размери. Преобразуването на кинетичната енергия от тежките ротори, въртящи се с пет пъти по-висока скорост от тази в обикновените машини, се осъществява по-безшумно, безопасно и екологично чисто. Масата на инерцията на роторите се запазва по време на периодите на престой и може да бъде освободена мигновено, когато процеса на вакуумиране започне отново. Автоматизираната система (с елементи от електроника и механика) синхронизира безконтактните движещи се части, чрез което се намалява необходимостта от смазване. За разлика от известните Roots вакуумни помпи, SIHI Boost е конструирана за високо диференциално налягане, което позволява да бъде директно комбинирана с допълнителна вакуум помпа с течностен пръстен. Това я прави най-надеждната вакуум система за индустриално приложение.

Технически параметри:
Диапазон на налягане: <0.003 до 1013 mbar
Дебит: 2700 – 5700 m3/h

Флоусърв ЗИХИ България – част от Flowserve Corporation
Индустриални помпи и вакуумни системи

A Global Leader, A Trusted Partner

www.flowserve.com
www.sihi.com


Top