Стима Инженеринг: С нашите елементи се реализират редица индустриални и транспортни решения

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Стима Инженеринг ЕООД e вносител на компоненти за транспортни системи и машинно автоматизиране в леката и тежката промишленост на водещи световни производители. Сред тях са електродвигатели, редуктори и съединители на Chiaravalli Group, Rossi Group; PVC, PU транспортни ленти – ESBELT; вериги и верижни колела - Can-Am Chains; вибромотори – OLI, ремъци - Gates Europe BVBA; гумено-текстилни транспортни ленти, ремъчни шайби, транспортни ролки, ролконосачи и други компоненти за проектиране и изграждане на машини и съоръжения.

Продуктите, които фирма Стима Инженеринг ЕООД предлага, намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, инсталации за сухи строителни смеси, фуражни и мелнични инсталации, инсталации за бетонови възли, пречиствателни станции за отпадни води, инсталации за изработка на пелети от биомаса, минно-добивната индустрия, както и в много други сфери.

С нашите елементи се реализират редица индустриални и транспортни решения, като верижни и лентови транспортьори, вибродъна, вибрационни сита, шнекови транспортьори и др.

Предлаганите продукти са вложени в изграждането на верижен транспортьор за дървени трупи, изработен от специализирани вериги, верижни колела, лагери, мотор-редуктори. Той е предназначен за вграждане в поточна линия за транспортиране и подаване на дървени трупи за следваща обработка.

Транспортьорът работи с трупи с диаметър до Ж350 и дължини 1ё4 м. Дървените трупи се поставят в хоризонталната (буферна) част, чиято коритообразна форма способства за подреждането и побирането на по-голямо количество. Трупите с различна дължина се поставят, така че да лягат поне върху две секции. При движение на веригата трупите постепенно преминават върху дозиращата секция. Задвижването на дозиращата секция се включва периодично, така че трупите да се подават една по една за следваща обработка.

Вибродъната за насипни товари са окомплектовани с вибромотор, гумена подложка – вибриращ елемент. Те помагат за разтоварване на слаби потоци на обемни, сухи, прахообразни, гранулирани, насипни материали. Посредством вибромотора и вибриращия елемент се осигурява добро изтичане на материала, което има положителен ефект върху доброто захранване на специалните обемни материали в силози и бункери.

Вибрационните сита съдържат вибромотори и перфорирана ламарина. Виброситата се използват за разделяне на по-едрите от по-дребните частици, съдържащи се в нееднородни смеси. Посредством вибромотор се разделят по-едрите отпадъчни елементи, като едрината на отделените частици се определя от типа на използваната перфорирана ламарина.

Винтовите транспортьори служат за транспортиране на материали в насипно състояние (във вид на прах, зърна, бучки и др.). Те не са предназначени за химически, разяждащи и течни материали, както и за материали с температура над 75 °С.

Лентовите транспортьори са окомплектовани с мотор-редуктор, чистачи, лагери, ленти (гумени, PVC или PU), ролки, ролконосачи. Използват се за транспортиране на материал от едно място до друго. Предназначени са за пренасяне на различни видове пакетирани или насипни продукти. Когато е необходимо да се транспортират материали при по големи наклони, се използват ленти тип шеврон с релефни елементи или ленти с напречно и надлъжно залепени профили.

Стефан Рафаилов,
мениджър продажби,
Стима Инженеринг ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО
Top