РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарКомпенсация на реактивна мощност - cos(phi). 
Активни и пасивни филтри за хармоници
Защита от мълнии и пренапрежения
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи


СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София
бул.Рожен №2Б
GSM: +359 888 977 043
e-mail: office@stimar.com

Поздравяваме ви с настъпващите коледни празници!


Top