РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com


Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).
Активни и пасивни филтри за хармоници

 

Защита от мълнии и пренапрежения

 

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

 

 


Top