РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2020 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2020 > СтимарСтимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София
бул.Рожен №2Б
GSM: +359 888 977 043
e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).
Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

 


Top