РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2022 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2022 > СтимарСтимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСТИМАР ЕООД
www.stimar-bg.com

София
бул.Рожен №2Б
GSM: +359 888 977 043
office@stimar.com


ОБОРУДВАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ
НА ФАКТОРА НА МОЩНОСТТА

Комплектни кондензаторни уредби
Ниско Напрежение

Реактори за компенсация капацитивната
мощност на дълги кабели 20 kV и на
фотоволтаични централи

Комплектни кондензаторни
уредби Средно Напрежение

Активни Филтри
за Хармоници
Top