РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > СтимарСтимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСтимар офис София бул. Рожен № 2Б, тел.: +359 2 836 75 43 факс: +359 2 936 0968 офис Ловеч ул. Акад. Иширков № 10 тел.: +359 68 604 319 факс: +359 68 604 319 GSM: +359 888 977 043 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com - Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos , активни и пасивни филтри за хармоници - Кондензатори CpH - Кондензатори за индукционни пещи - Проектиране, доставка, изграждане на мълниезащитни, заземителни инсталации и системи за защита от пренапрежения - Проектиране, изграждане мълниезащита на фотоволтаични системи - Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи - Изграждане на системи за енергиен мениджнънт

Top