РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стимар , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарАКТИВНИ И ПАСИВНИ ФИЛТРИ ЗА ХАРМОНИЦИ - Компенсация на реактивна енергия - Компенсация на електрически мрежи с хармоници - Пасивни филтри за хармоници- Активни филтри за хармоници - Антирезонансни реактори - Кондензаторни батерии - Динамична компенсация - Специални капацитивни контактори - Регулатори на реактивна мощност АНТИРЕЗОНАНСНИ РЕАКТОРИ София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com

Top