Сто броя като 100 години

Начало > РЕТРО > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2009

В битието на едно периодично издание първите 100 броя не са много. Например, в живота на един ежедневник са направо капка в морето. Докато за един годишен каталог са истински маркер за дълголетие.
Независимо от периодичността, значението на първите 100 броя е различно: за списание като Инженеринг ревю, което създаде индустриалната техническа периодика у нас, първите 100 броя са като 100 години.
Защото, когато излезе от печат пилотният му брой, в бързо развиваща се индустриална България информационната обстановка беше характерна за времето си - за новостите в областта можеше да се разбере по метода от ухо на ухо, от разговори с колеги или от някой от малкото по-информирани специалисти, които пътуваха и преминаваха обучение при западните фирми-доставчици. Средствата за масово осведомяване се свеждаха до едно-две периодични издания с ведомствено-научен характер, които по това време играеха ролята на място за задължителното поместване на научните публикации на техническата научна общност. При цялата им значимост, за ежедневната работа на българските инженери в индустрията те бяха малко интересни и още по-малко полезни.
Тогава, без много проучвания, тъй като нуждата от нов тип издание за индустрията беше направо осезателна,

на сцената излезе Инженеринг ревю
Първото оригинално българско списание за индустриални технологии и техника, правещо истинска техническа журналистика, чистокръвен представител на т.нар. търговска преса. През декември 1997 г. е отпечатан пилотният му брой и от началото на 1998 г. по 9 пъти в годината излизат регулярните му броеве. Досега общо 100. След старт през 2003 г. досега са излезли и 15 броя специални издания на сп. Инженеринг ревю, посветени на различна продуктова тема - някои от тях: Електрозадвижвания, Кабели, Електроапаратура НН, Дискретна автоматизация, Процесна автоматизация, ВиК оборудване и много други.

Информационната динамика
Сякаш преди година-две натраках на клавиатурата на онзи стар компютър:

Уважаеми читатели,
Представяме ви пилотния брой на списание Инженеринг ревю - първото българско специализирано издание за техническа, продуктова и браншова информация в областта на електрониката, електрооборудването, системите за автоматизация.

От естествено по-естествено е, че помним и най-незначителните детайли на първите броеве - толкова навътре сме преживели всеки ред. Причината е, че информация тогава се намираше единствено благодарение на много яко търсене и много яки контакти. Като първи в областта и сред пионерите на техническата журналистика у нас, ние създавахме информационните източници и канали. О, да - и тогава имаше Интернет, но и в световен мащаб не бе натрупан толкова "контент", в какъвто се давим днес.
Днес, въпреки морето информация, макар и да натрупахме много опит и контакти, трудното намиране на качествени данни за индустрията май не се е променило много. Не се е променило и това, че в съмислие с хората от фирмите имахме ясната цел, че добрият клиент е информираният клиент, и заедно работехме за намирането и представянето на страниците на списанието на новостите, ефективните решения, разрешаването на технически проблеми.
Големите промени сякаш се отразиха най-много на изложенията. Някога те бяха единственото място, на което се представяха новости - технологии, продукти, хора. Затова всяко издание се предхождаше от трескава подготовка и много вълнение. Затова целогодишно представители на журналистическия екип на списанието пътувахме до европейските изложения, до срещи, семинари и прессъбития. В морето от информация на нашето съвремие, изложенията останаха сред малкото места, където класическата комуникация очи в очи и възприятията чрез повече сетива все още имат шанс.
И така, след 11 години и 100 броя можем да отчетем, че макар и разполагайки с всичката информация, за която някога сме мечтали, и въпреки че можем много повече от преди, списание Инженеринг ревю не се прави по-лесно. Защото летвата е високо вдигната, изискванията са много по-големи и самокритичното ни отношение към качеството на редакционното съдържание не се е променило.

Редакционното съдържание
И тогава, и днес списание Инженеринг ревю е независимо техничарско издание, което през 11-те години на своята история се развиваше и продължава да се развива абсолютно закономерно - съобразно ритъма на пазара, информационните необходимости на читателите и фирмите, новите тенденции и мода, ако щете, в този бизнес.
През всичките тези години, брой след брой, редакционното съдържание на списание Инженеринг ревю не изневери на първоначалния си редакционен модел, но претърпя промени, адекватни на времето си - рубрики се изчерпаха, родиха се нови. Развиваха се журналистически модели и стилистики. Статиите и тогава, и днес не са самоцелно преведени материали, писани за чужди пазари. Идеите се раждат от обмен на идеи с фирми и читатели. В тази връзка - незабравими са посещенията ни в заводи и площадки, срещите ни с инженерните екипи там, дългите и разгорещени спорове по технически проблеми между специалисти по време на изложения на щанда на издателството.
Невъзможно е да се изброят и ненужно да се цитират стойностните и значителни материали, с които със сигурност сме оставили следа и сме допринесли за развитието на българското индустриално общество. Сред най-знаменитите рубрики могат да се споменат най-четената: Накратко; пазарните проучвания за определен тип продукти; Събития, от която всички научават за случващото се в бранша; Проблематика: Инженеринг ревю форум, в която специалистите от фирмите-доставчици разрешават поставен от дадено предприятие технически проблем; Внедрено; Лица и т.н.

Едно списание с... читатели
Ако се върнем към началото, никой от нас няма да забрави онзи от първите броеве на списанието - пресниман на копирна машина и надлежно подшит, на едно бюро в едно предприятие: един уникален кадър, който още тогава ни показа, че сме на прав път, че от списанието има нужда и че то се чете. Днес марката Инженеринг ревю е супер популярна в българската индустрия - позната и на ветераните, и на младите специалисти в инженерните екипи на предприятията. И някога, и днес читателите ни са ревниви по отношение на получаването на така очаквания нов брой - получавали сме оплаквания, че вече е получен от колеги в друг град; читатели са ни вдигали достойни за филмиране скандали, ако не са си получили броя. Инженеринг ревю е любимото списание на университетските технически библиотеки. Още от създаването на списанието, статии и разработки, публикувани в него, се използват като база за упражнения в обучението на студенти. Заради всичко това сме спокойни за жизнеспособността му и при следващите поколения специалисти. След като съдържанието на списанието стана свободно достъпно и в Интернет, то отдавна се чете и от български специалисти и студенти в чужбина.
С годините читателите на Инженеринг ревю развиваха вкуса си към тематиката и стилистиката на списанието заедно с нас, правещите го. Станаха по-взискателни и по-информирани. Популярните в началото терминологични речници към статиите отдавна станаха ненужни. Все по-рядко звъни телефон в редакцията с обаждане на читател, опрял на камък да намери някоя информация. Битката за вниманието на новия тип читател, презадоволен информационно, ни изправя пред ново, още по-голямо предизвикателство. Да бъдем адекватно модерни, актуални и много полезни с осигуряването на интересна информация от България. Което е благословията на нашия занаят, тъй като ни изважда от рутината и мотивира професионалното ни развитие.

Рекламната медия Инженеринг ревю
За да достигне и най-добрата, и най-стратегически организираната реклама до целта си, тя трябва да бъде пренесена чрез най-подходящата медия. Точно по тази азбучна причина Инженеринг ревю е списание, пълно с реклама. През годините достойнствата на списанието и на екипа му печелеха масово доверието на фирмите рекламодатели. И очевидно функцията му на качествена среда за пренос на рекламни послания върши работа, тъй като повечето рекламодатели остават такива - в по-добри и по-лоши времена - вече 11 години. (В настоящата статия поместваме реклами на трите фирми - Гемамекс, Комет Електроникс и Рувекс, които са публикували реклама в абсолютно всички издадени досега броеве на сп. Инженеринг ревю, без пропуск.)
Паралелно с редакционното си развитие, през годините списанието се развиваше бурно и рекламно. Прелиствайки обемната колекция от всички досега издадени броеве (която наричаме течение), веднага се набива на очи не само количественото нарастване на всяка отделна книжка, но и израстването на рекламните карета като дизайн и съдържание, навлизането на рекламите с корпоративен дизайн на западните компании, засилването на ролята на рекламите като източник на информация за марки, продукти, услуги и пазарна ситуация.
Накратко, в първите 100 броя на списание Инженеринг ревю може да се проследи зараждането и развитието на рекламния пазар на индустриални продукти и услуги у нас. Макар че заявяваме това с нескрита гордост, трябва да отбележим обективния факт, че в основата на това е значението на качествената информация за качествено пренасяне на рекламните послания на фирмите през годините.

Списание с бъдеще
Във времето на информационен потоп става все по-трудно да бъдеш ярък и отличителен. На фона на стотиците издания от близо и далеч, които българският инженер ползва, ние сме уникален източник на специализирана професионална информация, тъй като пишем на нивото на най-добрите европейски технически списания за индустрия, но специално за българския пазар и то на български език. Осигуряваме среда за реклама на българските, представените у нас и чуждите фирми, която стига до клиентите им с марката на едно утвърдено, познато и предполагащо доверие име - Инженеринг ревю. Рекламната комуникация е базирана на силно и оптимално подбрано редакционно съдържание, което обуславя читателския интерес.
Друг фактор, който трасира бъдещото развитие на Инженеринг ревю е, че списанието вече не се ограничава само до печатната комуникация с читателите. Средствата на уеб технологиите отвориха вратите към безграничното разпространение на Инженеринг ревю - броят читатели, на които изпращаме списанието, вече е десетки пъти повече. Макар и все още подчертано да се предпочита дебелата, лъскава и цветна книга на списанието, броят на тези, които го четат и в Интернет, непрекъснато расте.
На базата на всичко това  влизаме в новия век - вторите 100 броя на Инженеринг ревю: списанието на българската индустрия.
Top