Стоим стабилно в условията на криза

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

инж. Стефан Иванов, търговски директор
на Фесто България, пред сп. Инженеринг ревю

Господин Иванов, оглавихте търговския отдел на Фесто България в труден момент. Как се отразява кризата на фирмата?
Festo присъства на българския пазар от началото на 60-те години на миналия век и има силно влияние върху местните фирми и бизнеса от областта на промишлената автоматизация. В глобален план, компанията оперира с около 80% собствен капитал и в момента е една от малкото, които не изпитват трудности с финансите в условията на глобална икономическа криза. Разбира се, в тези условия и ние сме потърпевши от слабото развитие на пазарите, свитото потребление на стоки и услуги, но в сравнение с останалите фирми на пазара от този бранш, ние стоим сравнително добре и стабилно.
Ситуацията в момента крие и възможности. Виждате ли такива за Фесто България и как ще ги оползотворите?
Всеки период, дори и най-трудният, крие възможности. Във време на глобална криза фирмите са принудени да оптимизират своите процеси и разходи. Това е бавен и мъчителен, но също така и оздравителен процес. В днешните пазарни условия слабите и консервативните фирми ще бъдат принудени да се променят или да прекратят дейността си. Това ще открие нови пазарни възможности за по-гъвкавите фирми. По отношение на България смятаме да оползотворим всички налични възможности, като не спираме да търсим и нови предизвикателства. Безспорно, най-важната ни цел е да разширим пазарния си дял, като запълним освободените пазарни ниши. На второ място, но не по важност, е откриването и развитието на нови пазарни сегменти.
В момента редица големи компании вземат маркетингови решения на европейско ниво, поставяйки под общ знаменател всички държави. Каква е политиката на Festo?
Festo е модерна и иновативна фирма. Признание са наградите, които сме получили за изключителни постижения в обучението. Всички служители на Festo преминават задължителен пакет от обучения, които са адаптирани към местните условия. Това гарантира по-добро разбиране и сравнително по-голяма свобода на локално изпълнение на общите мисия и визия на фирмата.
Генералните маркетингови стратегии се адаптират към локалните условия и се решават на местно ниво. В този смисъл ние имаме необходимата самостоятелност, базирана на по-добрия поглед и разбиране на пазара.
В каква посока смятате да развивате структурата на Festo в България - по-голям брой партньори или по-голям собствен търговски екип?
Визията на Festo включва чрез екип от добре подготвени специалисти да покрива пазарните изисквания, както и активно да подпомага създаването на такива изисквания. Това е възможно, благодарение на добре организирания и утвърден план за обучение на специалистите и постоянната информираност на екипа за новите продукти и иновации. За служителите, всички клиенти на фирмата са и наши партньори.
Какво очаквате от колегите си във време като настоящето?
Festo България има отлично стикован екип от професионалисти. Тяхното фирмено самосъзнание и мотивация улесняват изключително задачата ми.  Екипът познава и разбира добре икономическата обстановка, в която се намираме в момента, и аз имам пълното му съдействие. След необходимите промени, очаквам от колегите да проявят разбиране и търпение за преодоляване на икономическата криза, но това вече е факт, за което им благодаря.
При предишния ни разговор споменахте, че Фесто България планира да разшири присъствието си в нови сегменти на пазара. Към кои области сте се насочили?
Новите пазарни сегменти, към които се стремим и очакваме финансиране от ЕС в следващите години, са: процесна индустрия, хранително-вкусова промишленост, пречистване на чисти и отпадни води.
"Мъртъв" ли е настоящият период за иновации, г-н Иванов? Търсят ли се съвременни, модерни решения или пазарът е още по-ценови?
Настоящият период не е мъртъв за иновации. Налице е търсене от страна на индустрията, но трябва да отчетем и временното блокиране на финансирането за инвестиционни проекти. За мен това е най-вече криза в доверието на пазара, както и на невъзможността от правилно прогнозиране. Въпреки всички пречки, българският пазар не попада в сегмента "ценови" пазар. Причината е в професионализма на българските инженери, които запазиха високите изисквания към качеството и надеждността на използваното оборудване.
Какво е мнението ви за нивото на бизнес отношенията в България?
Нивото на бизнес отношенията в България все още не е достигнало европейските критерии. Сред основните причини за това са: липсата на доверие в отношенията клиент-доставчик, голямата междуфирмена задлъжнялост, наличието на „приятелски" кръгове и корупция, липсата на достатъчен брой висококвалифицирани кадри, отсъствие на визия и мотивираност на кадрите и перспективи за развитието им.
Top