Стремим се да бъдем различната, водещата компания в бранша

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Интервю с инж. Миладин Бояджиев, изпълнителен директор на ProStream Group, наследник на фирма Шибър

Господин Бояджиев, защо решихте да пристъпите към преструктуриране на фирмата в настоящия момент?

Защото в навечерието на десетата годишнина от създаването на Шибър, която ще отбележим подобаващо към края на 2005 г., преструктурирането и преименуването на фирмата се явява естествено продължение на нашата вътрешна еволюция. От друга страна, този етап от развитието на компанията е част и от активната ни подготовка за приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз. Новата ProStream Group мобилизира всичките си вътрешни ресурси, знанията и идеите на своя внимателно подбран и постоянно насърчаван и подпомаган да се развива екип, за разработването на нови конкурентни ниши. Убедени сме, че за да останем трайно на гребена на вълната, трябва да продължим традицията, наложена от Шибър - да не търсим краткосрочни успехи, а да гледаме стратегически напред. С други думи, ProStream Group вижда своята мисия в предлагането на такива решения за специфични технологични проблеми и понякога неосъзнати потребности на клиентите ни, които гарантират дългосрочно тяхното печелившо развитие.

Разглеждате създаването на ProStream Group като следващ етап от развитието на фирма Шибър. Каква е философията на промяната?

ProStream Group се стреми да бъде различната, водещата компания в нашия бранш, която налага нова фирмена култура. Доставчик не просто на стоки и услуги, а на цялостни решения. Доставчик, за който на фокус е клиентът, а не бързата печалба. През последните години екипът ни се постара да подбере добре балансирани линии от висококачествени продукти, които в съчетание с въвежданите сега нови услуги са реален фактор за икономическия растеж на нашите клиенти. Централно място във философията на осъществяваните от нас промени заемат качеството, функционалната безопасност и спазването на екологичните норми. Предлаганите от всички поделения на ProStream Group стоки и услуги са подбрани внимателно, като водят до икономии на енергия и средства, увеличават оперативната гъвкавост в предприятията и удължават функционалния живот на съоръженията.

Не се ли опасявате, че като пионери в налагането на нова фирмена култура на българския пазар ще се сблъскате с много "подводни камъни", а няма да имате готови отговори?

Несъмнено, но както се казва "Когато път няма, път се прокарва". Наясно сме с проблемите, с които можем да се сблъскаме, но пък тъкмо преодоляването на подобни затруднения е фактор за развитие, за прогреса на всяка организация. В крайна сметка и в личен план човек израства не на спокойствие, а когато е поставен в тежка ситуация и мобилизира най-ценните си качества.

Разглеждате конкурентноспособността в смисъл, доста по-различен от наложилия се в страната, свързан основно с цената на предлаганите продукти или услуги. Очаквате ли да разберат посланието ви?

Да, дори регистрираме ясни сигнали, че тези наши разбирания са забелязани не само от клиентите, а и от конкуренцията. Нещо повече, аз бих казал, че осъществените от нас структурни промени са по-скоро следствие от тази политика, въведена още преди години от Шибър, предшественика на днешната ProStream Group.

Каква ще бъде стратегията на управление и развитие на всеки от клоновете на ProStream Group?

На този първоначален етап след осъществяването на фактическото преструктуриране на нашата организация, управлението на поделенията на ProStream Group ще остане централизирано. Но в перспектива, планираме всяко от тях да добива все по-голяма автономност. Стратегията ни за корпоративно управление и развитие е достатъчно гъвкава, за да позволява хармонизирането на вътрешните процеси с очаквани промени в икономическата среда, в която работим.

Бизнес хоризонтите на ProStream Group включват ли цели и извън българския пазар?

Засега не, защото по наше мнение българският пазар има сериозен неизчерпан потенциал. Все пак, в допълнение към отговора на първия ви въпрос ще кажа, че с реалното присъединяване на България към Европейския съюз и измерението на понятието български пазар ще се промени. В условията на единния европейски пазар предизвикателствата пред компаниите от типа на ProStream Group ще бъдат доста интересни. Нашият екип е готов да ги посрещне.

Има ли още нещо, което трябва да се види "зад завесата" на ProStream Group?

Смятам, че няма, поне на този етап. Нещо повече, всичките ни действия показват, че завесите, а и вратите на ProStream Group са широко отворени за общественото внимание. От друга страна, както е казал Хераклит в древността - "всичко тече" (Panta rhei). А нашата "специалност" е професионалното управление на флуиди, което е кодирано и в името на новата ни структура. В този смисъл, ако забележим тенденции, които са важни за бъдещото ни развитие, като професионалисти ние ще им отделим нужното внимание и в изпълнение на политиката си на откритост своевременно ще ви уведомим за своите нови стъпки.

Интервю: Амелия Стоименова
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top