РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Строителна механизация, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Строителна механизацияНевидими технологии с висока добавена стойност за обществото Стефан Желязков, изпълнителен директор на „Строителна механизация” АД - Казанлък Стефан Желязков е основател и към настоящия момент Изпълнителен Директор на „Строителна механизация” АД - Казанлък. Член е на Борда на директорите на Международното Общество за Безизкопни Технологии /ISTT/. Той е един от основателите на Българска Асоциация за Безизкопни Технологии (ВАТТ) и неин председател от учредяването и през 2007 г. Член е на УС на Камарата на строителите в България и зам. председател на секция Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения към нея. Има множество изнесени доклади за безизкопните технологии и публикации във водещи специализирани издания. Г-н Желязков, „Строителна механизация” АД вече повече от 10 години прилага безизкопните технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура. До каква степен тези технологии вече са приети у нас? Безизкопните технологии са сравнително нови за страната ни на фона на приложението им по света, но те постепенно започнаха да заемат важно място в изграждането и рехабилитацията на ВиК инфраструктура у нас. В ценово отношение те са напълно конкурентни на изкопните, и предлагат големи предимства, тъй като освен съкратените срокове за реализация, гарантират удобството на гражданите и водят до намаляване на разходите в градска среда. Ще си позволя да цитирам министър Нона Караджова, която определи ВиК мрежата като „невидимата инфраструктура”. В контекста на това ще кажа, че ние предлагаме невидими технологии за нейната поддръжка и рехабилитация, но с висока добавена стойност за обществото. Къде намират най-широко приложение безизкопните технологии и за какви проекти клиентите ви търсят? В ежедневната си работа ние се ръководим от факта, че няма универсална технология, затова подхождаме индивидуално към всеки проект, като се съобразяваме и с изискванията на клиента. „Строителна механизация” АД е специализирана в приложението на безизкопните технологии и на практика сме единствената компания в страната, която има опит и машини, за да работи по всички основни безизкопни технологии. Освен това сме и производители на машини и оборудване за някои от тях. Разполагаме със собствен сервиз за ремонт и рециклиране на пътно-строителни машини, техните възли и агрегати. „Строителна механизация” АД е носител на най-престижната международна награда за постижения в безизкопните технологии, връчвана от ISTT. Как една изцяло българска компания успя да заслужи толкова голямо международно отличие? Наградата - No-Dig Award на ISTT е доказателство за успешното приложение на безизкопните технологии от „Строителна механизация” АД у нас. Това най-високо световно отличие, с което бяхме удостоени през 2011 г., ни беше връчено за реализиран проект за рехабилитация на водопровод с голям диаметър 1220 мм и обща дължина 910 м. Този проект беше истинско предизвикателство за нас, защото трябваше да го осъществим в изключително кратки срокове, в тежки зимни условия и за да реализираме по-дългите трасета, трябваше да конструираме и произведем нова машина за инвертиране. Разбира се, професионализмът и опитът на целият ни екип помогнаха всичко това да се случи и нашата работа получи заслужените адмирации на международната безизкопна общност. Каква е популярността на безизкопните технологии по света и по какъв начин „Строителна механизация” АД се старае да ги прилага у нас? Безизкопните технологии по света са широко използвани, особено в градските райони и обособени екологични зони. Отговорността на управляващите и на обществото като цяло към опазването на околната среда и безопасността при работа е все по-осъзната. Затова в компанията, която ръководя, се стремим да следим новостите в сектора и да развиваме технологиите, които използваме. Пример за това e внедрената от нас в България японска безизкопна технология за рехабилитация на компрометирани канализации „Спирално навита тръба”. Технологията е 100% без изкопни дейности и вече няколко ВиК дружества се възползваха от нейните приемущества при рехабилитацията на тръбопроводи. „Строителна механизация” АД е водещ партньор в проект за изграждане на Технологичен център за безизкопни технологии в България, заедно с община Казанлък и УАСГ. Разкажете повече за проекта. Договорът за Технологичният център ни беше официално връчен на 7-ми декември. Проектът е по схема „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Смея да твърдя, че това е уникален проект в световен мащаб. Партньорството ни с УАСГ и община Казанлък има за цел да подпомогне достъпа на специалистите в ютилити сектора до нови знания и технологии и да стимулира прилагането в практиката на резултатите от научните изследвания.Центърът ще бъде изграден на територията на ПГ „Иван Хаджиенов” в Казанлък, където се подготвят кадри за машиностроенето. Важно е да се отбележи, че пряк достъп до безизкопните технологии ще имат както възпитаниците на училището, така и студенти, и различни специалисти във водния сектор, като представители на ВиК дружествата, общините, проектанти и фирми. Очакванията ни са новосъздаденият център да се превърне в конкурентоспособно и устойчиво средище по компетентност в сферата на безизкопните технологии и да предоставя практически умения за бизнеса. Бихте ли споменали някои от най-значимите обекти на „Строителна механизация” АД? Кой от тях се оказа най-голямо предизвикателство за вас? Всеки нов обект е ново предизвикателство, но има проекти в които сме вложили сериозен инженерен потенциал и сме били новатори в приложението на дадена технология в България. Още през 2004 „Строителна механизация” АД извърши първия за България сондаж под коритото на голяма река - монтаж на газопровод под река Марица, в района на гр. Стамболийски, посредством технология Управляемо хоризонтално сондиране. Отново за първи път в страната фирмата ни приложи и технологията „Микротунелиране”, при изграждането на Метростанция 8 до Софийски университет. Новатори сме и в приложението на управляемото хоризонтално сондиране в плътна скала. Пилотния такъв сондаж осъществихме през 2008 край Джебел. Горди сме и с първото приложение (2009г.) на технологията „Облицовка с втвърдяване на място”- CIPP, която използвахме при рехабилитацията на главен водопровод на Ловеч, с обща дължина на тръбите 800 м и диаметри от ф400 мм до ф600 мм. Какви са позициите на компанията на международния пазар? Как изцяло българска компания се справя с конкуренцията на чуждестранни дружества, които прилагат безизкопните технологии отдавна? В нашия бранш всички фирми се познаваме добре. Знаем кой и с какъв капацитет разполага. Нашата компания има опит на международния пазар и успешното изпълнение на проекти извън страната ни, ни прави търсен партньор в региона. Доказателство за това са два големи проекта, в които бяхме изпълнители на сложните преминавания под различни препятствия като автомобилни и жп пътища. През 2008-ма изпълнихме серия от сложни сондажи при изграждането на газопровода „Иран-Италия” в района на Комотини, Гърция. През 2010 „Строителна механизация” АД осъществи почти километър управляемо хоризонтално сондиране под реки и канали за монтаж на газопровод, свързващ сръбското газохранилище „Банатски двор” с газопреносната мрежа на Сърбия. Как виждате бъдещето на безизкопните технологии в България и с какво „Строителна механизация” АД ще допринесе за тяхното развитие и популяризиране? Убеден съм, че в бъдеще безизкопните технологии ще намират все по- широко приложение в България, защото благодарение на тях подземната инфраструктурата може да бъде безпроблемно подобрявана в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда. „Строителна механизация” АД полага и ще полага усилия за развитието на безизкопните технологии в България в името на устойчивото управление на подземната инфраструктура, без нарушаване ритъма на живот. Най-новата технология, внедрена от Строителна механизация АД - Спирално навита тръба и приложението й в София www.cm-bg.eu

Други рекламни публикации на Строителна механизация

Top