Studer придоби квалификация за етикета Blue Competence

Начало > Механични системи > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2016 > 28.06.2016

Studer придоби квалификация за етикета Blue Competence
Studer придоби квалификация за етикета Blue Competence

Oтскоро Studer, част от United Grinding Group, придоби квалификация за етикета Blue Competence, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма Галика, официален представител на швейцарския производител за България. “С рязкото увеличение на потреблението на енергия в световен мащаб и заплахата от климатичните изменения, енергийната ефективност се превръща във важен въпрос и за металообработващите машини”, коментираха от Studer.

“Основните принципи, които следваме по отношение на продуктите ни, включват съхраняваща ресурси конструкция на машината, комбинирано с инженерен подход, взимащ предвид целия жизнен цикъл на изделието, разработване и прилагане на технологии и методи за пестене на енергия и разходи, както и на конкретни методи и симулационни процеси, които позволяват оптимизиране на конструкцията и динамиката на машините.

Използваме енергийно ефективни концепции за изработка и производство, разработваме хидравлични и топлинни концепции с намалено използване на флуиди. Това е в подкрепа на машинния оператор при оптимизиране на консумацията на енергия от управлявания от него процес”, отбелязват от компанията.

За прилагане на тези принципи Studer използва своята четиристепенна концепция “4 Blue Steps”. Първата стъпка се отнася до машинните елементи. “Всички консуматори и компоненти са съобразени със съответен технологичен стандарт.

Това е обект на непрекъснато систематично подобрение, като винаги се използват най-технологично усъвършенстваните и енергийно ефективни елементи. Придържаме се към тези принципи и когато избираме и определяме техническите концепции”, обясняват от Studer.

Отвеждащите и мажещо-охлаждащите системи се оборудват с честотни преобразуватели, задвижванията на осите се оптимизират според съответното приложение, а машинната основа се изработва от гранитан. Като част от първата стъпка, хидравличната система се оборудва с технология за буферирне и честотно управляеми помпи, а пневматичната се усъвършенства чрез предприемане на мерки към оптимизиране на опроводяването, пропускливостта на напречните сечения и пречистването.

Компанията е разработила и метод за по-бързо температурно стабилизиране на машината. Икономията на време е приблизително 60%, съответно и консумацията на енергия във фазата на стабилизиране на температурата е намалена.

Втората стъпка от концепцията обхваща управлението на режима на готовност. “Измервателното устройство е разработено в сътрудничество с ETH Zurich/Inspire. С него могат да бъдат следени до 16 електрически канала и един канал за въздушно налягане, като записването е автоматично.

Измерените стойности също биват обработени в софтуерен инструмент по такъв начин, че времевият профил и енергийното потребление на съответните консуматори по отношение на другите консуматори да е видим”, съобщават специалистите от компанията.

Третата стъпка включва използването на софтуера StuderTechnology. Той дава автоматични предложения за задаване на стойности за почти всички шлифовъчни задания. Чрез софтуера могат да се следят и коригират зададените стойности на база комбинация между обработван и абразивен материал, охлаждане и т.н.

Съществува възможност и за включване на влияещи променливи като мощност на шпиндела, захващащи устройства, огъване и др. Системата за индикация и предупреждение се задейства, ако задаваните стойности са непрепоръчителни.

Четвъртата стъпка е извършването на енергийна оценка за конкретен процес на клиента EE4C, която позволява на потребителя да получи точната енергийна стойност за производството на даден детайл.

“Изискването за доказателство за енергийните разходи за единичен детайл във фазата на ценообразуването ще бъде поставяно все по-често в индустрията в бъдеще. Чрез EE4C ранни, подробни и надеждни основи за изчисляване на общата цена на собствеността вече са възможни още на етапа на офериране”, допълват от Studer.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: Studer, Галика, Galika, Blue Competence, металообработващи машиниTop