РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Stuttgart MesseStuttgart Messe, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Stuttgart MesseОпит... Международна изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 2010 14 – 16 април 2010 — София, България Посетете германския павилион на щанд 15 в палата 5! Срещнете се с германските фирми на Международната изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 2010 г. и научете повече за технологиите за възобновяема енергия и енергийна ефективност. Наизложбения щанд на Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия експерти ще направят впечатляващи демонстрации на експонати на технологии за възобновяема енергия и енергийна ефективност “произведени в Германия”. Посететеофициалния щанд на германските изложители, за да разговаряте директно с представители и специалисти от Германия. Очакваме ви с нетърпение на германския щанд! Прогр ама на „Ден на Германия” на 15 април 2010 г. 10:30 ч. Германският опит в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници – възможности за България 11:30 ч. Поуки от използването на твърда биомаса в Германия – как може да се възползва България 12:30 ч. Повърхностни геотермални ресурси – отопление и охлаждане с използването на подпочвени източници 15:00 ч. Фотоволтаици: Опит от Германия и пазарни перспективи в България 16:00 ч. Енергийна ефективност в сгради при различни климатични зони 17:00 ч. Ефективно производство и доставка на електро- и топлоенергия чрез когенерация - текуща ситуация и перспективи в Германия и Европейския съюз Заповядайте при нас и се срещнете с германски експерти по възобновяема енергия и енергийна ефективност! www.renewables-made-in-germany.com


Top