Sunlight инвестира в дългосрочно възходящо развитие у нас

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2008

инж. Калин Иванов,
управител на Сънлайт Индастриъл,
пред сп. Инженеринг ревю

Господин Иванов, през последните години Sunlight претърпя не едно и две преструктурирания в България. Бихте ли изяснили какъв е текущият статут на офиса у нас, както и какво място заема той в корпоративната структура на компанията?

Наистина през последните години фирмата преминава през няколко организационни промени, като най-значимата от тях е продажбата на бранда Germanos и бизнеса с магазини за търговия с електроника на Cosmote през 2006 г. Оттогава Sunlight Industrial е част от групата Systems Sunlight S.A. с централен офис в Атина, Гърция, която е едноличен собственик на капитала на Сънлайт Индастриъл.

В международен план фирмата има офиси в няколко европейски страни - България, Сърбия, Румъния, Полша, Украйна, Франция, Германия, Испания, както и представителства в страни извън Европа. Производството е съсредоточено в град Ксанти, Гърция.

Дали след годините на структурни преустройства ще настъпи период на стабилност за Sunlight в България?

Определено, да! Сънлайт Индастриъл вече има нова стратегия за развитие, екипът се обновява, а вътрешните процеси се оптимизират и допълват с цел подобряване обслужването на клиентите. Бих желал да подчертая, че фирмата претърпя най-сериозната си организационна криза в момент на силно развитие на пазара. Като резултат - вместо да се оползотворяват все повече и повече пазарни възможности, трябваше да се решават редица първостепенни проблеми, което забави развитието. За щастие, този период е вече зад нас и сега гледаме напред.

Имате ли стратегическата цел да налагате гамата си от индустриални батерии или ще заложите на досегашната си активност основно в сферата на телекомуникациите?

До момента фирмата е разчитала основно на силните позиции в определени сектори и на възможностите за успех на някои от по-големите търгове за доставка на оборудване, като не е отделяно достатъчно внимание на останалите пазарни сегменти и възможностите за развитие на каналите за продажба. Новата стратегия предвижда разширяване на пазарното покритие в нови пазарни сегменти, както и популяризиране на нови продукти в познатите за компанията територии. В днешно време клиентът все повече се съсредоточава в своята област и се разтоварва от нетипични дейности. Този факт ни дава шанс за развитие на услуги като поддръжка на извънгаранционно оборудване.

В допълнение бих желал да отбележа, че фирмата отдавна е активна и в много интересен и популярен сегмент, а именно възобновяемите енергийни източници.

Да, Sunlight бе една от първите компании, които заговориха за автономни електрозахранващи системи, базирани на възобновяеми енергийни източници в България.

На база на нашия опит в други страни, имаме планове да развием производството на електрическа енергия от слънцето и в България, което напълно съвпада и със стратегическите приоритети на Европейския съюз. За информация, фирмата ни притежава собствено колекторно поле (on-grid) на остров Крит, което е проектирано, изградено и се обслужва от специалистите ни от 2000 г. Този опит, натрупан досега в Гърция, е много сериозен актив и ние сме готови да го използваме и в България.

Много потенциал има и в хибридните захранващи източници (off-grid), които намират приложение на места, до които не достига електрическа мрежа. Фирмата има изключително богат опит в тази област, като основният ни актив е, че разполагаме с достъп до развой на специфични решения - в зависимост от конкретните изисквания.

Какви търговски канали ще създавате и развивате, за да достигнете до основните си клиентски групи?

До момента практиката е била - директен контакт с крайните клиенти. Имайки предвид мащаба на бизнеса на фирмата, големината на екипа, от една страна, и обема на пазара и разнородността в търсенето, от друга, можем да направим заключението, че директен контакт с всички клиенти би бил невъзможен, а и същевременно неефективен. В нашия бизнес преобладават решенията, а не продуктите, а инженерингът е типичният бизнес на много други фирми, които ние наричаме системни интегратори. Според мен, доброто партньорство с такива фирми е най-разумният подход за разширяване на пазарното присъствие. По отношение на дистрибуцията - имаме някои продукти, които биха могли да бъдат обект на дистрибутиране от страна на партньорски фирми, но дали това ще бъде от взаимен интерес, тепърва предстои да се уточнява. Естествено, някои ключови клиенти ще продължат да бъдат обслужвани директно.

Казвате, че в провежданата до момента политика на директно обслужване на крайни клиенти ще настъпят промени. Това включва ли отварянето на локални офиси в индустриални центрове извън София?

Ако развитието на бизнеса го изисква, ще направим стъпки и в тази посока, но засега приоритетната цел е да се изградят основите на дългосрочното възходящо развитие на фирмата на българския пазар.
Top