Свързване на CNC оборудване към интернет

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2015

CAD/CAM системи и съвременна CNC обработка
Процесът на подготовка на една CNC машина за работа включва множество етапи. Проектантите и инженерите могат да създават шаблони за обработваните детайли с помощта на CAD софтуер, който позволява 3D визуализация на продукта и редактиране на дизайна при необходимост. Когато проектът е готов, шаблонът се въвежда в CAM софтуера. Програмата се зарежда от компютъра директно в паметта на CNC машината посредством RS-232 връзка.

Възможности за свързване на CNC обработващи машини към интернет
Комуникацията чрез RS-232 интерфейс позволява трансфер на файлове един по един. С добавянето на FTP (протокол за трансфер на файлове) сървър и клиент, информацията може да бъде изпращана през Ethernet директно от компютъра към машината.

Резултатът е много по-бърз трансфер на големи файлове (например файлове с размер 10 MB за около 40 сек.) и по-висока гъвкавост за програмистите. Между компютъра и машината може да бъде осъществявана връзка, дори когато машината работи. Такъв тип пренос на информация може да бъде особено полезен за компании, които отдалечено управляват CAD/CAM операции, извършвани от машини, разположени в различни географски локации.

Възможни предизвикателства
На теория, свързването на CNC машините в мрежа би трябвало да рационализира производствения процес и да позволи на операторите и производителите бързо и лесно да комуникират помежду си и директно с машините. На практика обаче е възможно да възникнат някои проблеми. Не всички машини с ЦПУ разполагат с вградени възможности за Ethernet връзка. Вместо това много от тях продължават да бъдат произвеждани с RS-232 портове.

В редица случаи машините, които се предлагат с Ethernet вместо с RS-232 портове по желание на клиента, не успяват да изпълнят и най-елементарните задачи що се отнася до свързване с друго оборудване. Операторите често не се възползват от пълния потенциал на Ethernet връзката, като я използват единствено за сваляне на програми и съхраняването им в паметта на машината.

Ако чрез Ethernet технологията CNC машините се свържат в мрежа, подобно на компютърните мрежи, възможностите по отношение на управлението и експлоатацията нарастват значително. Така операторите биха могли да комуникират директно с оборудването и да получават навременна обратна връзка за програмното обезпечаване и обработката на грешки.

Тези възможности постепенно променят пазара и се наблюдава все по-голямо търсене на CNC машини с вградени Ethernet портове и интерфейсна поддръжка на протокола, които да бъдат свързвани в производствени мрежи и към интернет.

Съвременни решения
Въпреки че масово използваното от редица производители оборудване поддържа само комуникационния стандарт R2-232, тези машини все пак биха могли да бъдат свързани към интернет. Съществуват технологии, чрез които по-старото оборудване може да бъде адаптирано към Ethernet технологията. Един от подходите за осъществяване на такава връзка е използването на свързан в мрежата персонален компютър и включване на RS-232 кабел в компютърния RS-232 порт.

Възможна техника за свързване на няколко CNC машини в мрежа е включването на RS-232 кабелите им в общ суич, който е свързан към компютър с интернет. Съвременните технологии позволяват и директно свързване в мрежа посредством RS-232 кабел, който се включва в Ethernet към RS-232 адаптер. Самият адаптер се свързва към компютър с интернет или директно към мрежата.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top