System pro M compact® InSite - система за енергиен мениджмънт от AББ България

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2023 • 30.11.2023

 

Дигитализацията променя света на електроразпределението като го прави по-безопасно, по-интелигентно и по-устойчиво. Днес събирането и анализирането на данни е лесно и дава пълна информация относно потреблението и поведението на процесите. Чрез управление и мониторинг на операциите и разходите може да се оптимизира използването на ресурсите и да се подобри енергийната ефективност.
Системата System pro M compact® InSite на АББ е решение за енергиен мениджмънт, подходящо за инсталиране в разпределителни табла. Интелигентна, мащабируема, гъвкава и съвместима с енергийните стандарти, тази система събира данни от устройства като електромери, мрежови анализатори, разходомери и специално разработени компактни токови сензори и ги визуализира по различни и удобни начини. Това позволява анализ на данните и автоматизирано локално управление. Системата е приложима за всякакъв размер сгради - обществени, търговски или индустриални. Данните могат лесно да бъдат достъпени:

  • Локално чрез вграден уеб сървър;

  • Интегрирани в съществуваща система;

  • Или свързана към Системата за Енергиен Мениджмънт ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Интегрирането в съществуващи инсталации е лесно и дава възможност да бъдат надградени бързо, без да се подменят съществуващите компоненти. Времето за инсталиране и конфигуриране е оптимизирано и е сведено до минимум.

Благодарение на информацията и известията в реално време се осигурява пълна прозрачност относно работата на системата. Наред с това спазването на стандартите за енергийна ефективност и контролът върху консумацията на енергия могат да оптимизират потреблението с до 20% - предимство за клиентите, които се стремят към най-високите цели за устойчивост.

 

System pro M compact® InSite

Системата System pro M compact® InSite може да се инсталира като самостоятелно решение или да се интегрира във всяка IT инфраструктура, като улеснява спазването на стандартите за енергийна ефективност.

Управляващият блок на системата SCU100 е ключов - той е "мозъкът" на системата. В него е интегриран софтуерът, чрез който се дава възможност за задълбочено наблюдение на електрическата система, като позволява по-добро управление на енергията и активите в разпределителните табла:

  • Данните могат да се събират от до 16 броя електромери (серии A, B и C) и мрежови анализатори (например M4M, M1M, DTDME и други) чрез комуникационен протокол.

  • Наред с това към системата могат да се свържат до 96 броя токови сензора за измерване на отделните консуматори или клонове.

  • SCU100 може да управлява цялата система с цифрови входно-изходни (I/O) модули - до 24 дигитални I/O с по 4 канала всеки.

  • Входните канали могат да бъдат конфигурирани в два режима - дигитален вход или импулсен вход. Чрез тях лесно може да наблюдавате състоянието и броя превключвания на комутационните устройства, а също и да интегрирате в системата данни от различни типове разходомери - водомери, топломери и т.н.

  • Изходните канали притежават сух контакт, който може да бъде програмиран за управление на устройства като прекъсвачи, контактори, релета и други.

Данните, събрани от SCU100, могат да бъдат визуализирани на персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство благодарение на интуитивен графичен потребителски уеб интерфейс. Чрез него се извършват необходимите настройки, мониторинг и управление, улеснява се оптимизацията на потреблението на енергия и идентифицирането на потенциални рискове. Потребителите могат да персонализират предупрежденията от платформата и да конфигурират автоматични действия.
Посредством вградения уеб интерфейс и чрез прилагане на определени логики/правила, дефекти могат бързо да бъдат разпознати.

 

Гъвкавост с интеграция в third-party системи и ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Системата поддържа REST API интерфейс и VPN чрез защитена връзка като може да се осигури свързаност на множество управляващи устройства SCU100 чрез сигурен VPN към една точка за достъп.
Системата InSite pro M също може да бъде интегрирана в облачната система за енергиен мениджмънт ABB Ability™ Energy and Asset Manager. Чрез нея визуализирането на данни от отделни системи InSite Pro M, независимо от тяхното местоположение, може да се наблюдава в една платформа, от всяко място по света, посредством интернет.

В продуктовото портфолио на АББ България може да откриете системата System pro M compact® InSite. За повече информация посетете официалния сайт на АББ.


 

 

https://new.abb.com/bg


Вижте още от Електроапаратурa


Top