РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, април 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2014 > Т&Д ИнженерингТ&Д Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т&Д Инженеринг• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ; • Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ; • Изграждане на SCADA системи; • Реконструкция и модернизация на подстанции; • Разработка на специализиран софтуер; • Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията. “Т и Д Инженеринг” ЕООД гр. Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865, тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658, e-mail: datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg, www.tid-engineering.bg

Top