Т.Е.А.М. представи система за тестване и идентификация на суровини през различни опаковки

Измервателна техникаНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 4/2020 • 10.06.2020

Т.Е.А.М. представи система за тестване и идентификация на суровини през различни опаковки

Т.Е.А.М. разшири продуктовото си портфолио с Рамановата система Vaya, която потвърждава какви са суровините през различни по вид неотворени прозрачни или непрозрачни опаковки, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. “Vaya намалява нуждата от взимане на проби, без да увеличава разходите за изследване на суровините. Бързо ги идентифицира през различни контейнери и се адаптира лесно към по-големи натоварвания или по-строги изисквания за качество.

С Vaya тестването може да бъде проведено в карантинната зона само от един оператор. Преносимият спектрофотометър напълно отговаря на регулаторните изисквания и подобрява сегашните протоколи за тестване – от малки по обем проби до такива за 100% идентификация. Системата комбинира конвенционална Раманова спектроскопия с уникална SORS технология (spatially offset Raman spectroscopy) за максимална съвместимост между пробата и контейнера”, подчертават от Т.Е.А.М.

Компанията предлага комплексни решения за цялостно лабораторно оборудване в областта на органичния и неорганичния анализ, както и аналитична апаратура за химическата и фармацевтичната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, токсикологията, здравеопазването и др.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top